Friday, 27 January 2023, 15:43:23 — Baku (UTC+4)
Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi

N.Nigmatulin, PAB 137. Genel Kurulu’nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in Girişimlerine Destek Verme Çağrısında Bulundu

Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisi Başkanı ve TÜRKPA Dönem Başkanı Nurlan Nigmatulin Parlamentolar Arası Birlik 137. Genel Kurulunda yaptığı konuşmasında, dünya parlamentolarına Kazakistan Cumhurbaşkanı’nın terörizm ile mücadeleye yönelik yaptığı girişimlerine destek verme çağrısında bulundu.

Rusyan’nın St. Petersburg şehrinde 14-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen PAB 137. Genel Kurul Toplantısı ‘barış diyaloğunu sürdürmeye yönelik katkıların bir araya getirilmesi’ için dünyanın 160’dan fazla ülkesinden parlamenterler bir araya gelmiştir.

Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev 2015 yılında düzenlenen BM 70.Genel Kurulu sırasında yaptığı konuşmasında, BM çatısı altında küresel anti—terör koalisyonu kurulması ve uluslararası terörizm ile mücadele üzerine bir dizi teklifler ileri sürmüştü.

N.Nigmatulin: “Bugün biz bu kürsüden, Parlamentolar Arası Birlik üyesi ülkelerden gelen meslektaşlarımızı, terörden arındırılmış özgür bir dünyaya ulaşılması için BM Davranış Kodeksini düzenlenmesi ve kabul edilmesi üzerine Kazakistan Cumhurbaşkanı’nın teklifini desteklemeye davet ediyoruz. Eminiz ki, 21 yüzyılın en büyük tehditlerinden birine karşı mücadelede global parlamento topluluğunun önemli katkıları olacaktır” ifadelerinde bulunmuştur.

Ayrıca Meclis Başkanı Kazakistan tarafından kurulmuş ve geliştirilmekte olan uluslararası ve dinler arası diyaloğun benzersiz model olduğu hakkında konuşmuştur. Sayın Nigmatulin’in de belirttiği gibi, etnik ve dini ihtiyaçlarını hayata geçirmelerinde Kazakistan vatandaşlarının ortak anayasal ve hukuki haklarının temin edilmesi O’nun esas ilkeleri arasındandır.

Devlet politikası ülkedeki bütün etnik grupların kültür ve dillerinin gelişimini hedeflemektedir. Etnik gruplar arasında etkili uyum sağlayan kurumlar oluşturulmuş ve dinler arası diyalog devam etmektedir.

Kazakistan Halk Meclisi’ni, milletlerarası ilişkilerin etkin model olarak tasvir eden Meclis Başkanı, BM, UNESCO ve AGİT’in çalışmalarına övgülerde bulundu.

Meclis Başkanı: “Kazakistan Halk Meclisi’nin tecrübesi çok uluslu toplumlar üzerine etnik gruplar arası diyaloğun kurumsallaşması için etkili bir model olarak dünya toplumuun ilgisini çekebilir” demiştir. Kültürlerarası etkileşim ve küreselleşme döneminde etnik kültürlerin korunmasında Kazakistan’ın olumlu kazanımlarını belirten Meclis Başkanı Nigmatulin, ayrıca Parlamentolar Arası Birlik üyesi diğer ülkelrin olumlu deneyimlerine dikkat çekmiştir.

1889 yılında kurulan Parlamentolar Arası Birlik (PAB) en eski uluslararası parlamento teşkilatıdır. Şu anda PAB 173 ülke parlamenterlerini ve 11 parlamentolar arası kurumu bir araya getirmektedir. PAB bütün tarihi boyunca parlamento sistemlerinin büyümesini, insan haklarının desteklenmesi, etnik gruplar arası anlaşmaların kurulmasını ve uluslararası güvenliğin korunmasına destek olmuştur. 137. Genel Kurulun esas amaçlarından biri de “Çeşitliliğimizi paylaşarak: Evrensel Demokrasi Deklarasyonunun 20. Yıldönümü” başlıklı bir kararı kabul etmesiydi.

Kaynak: www.parlam.kz