Friday, 27 January 2023, 15:33:07 — Baku (UTC+4)
Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi

Saygın Akademisyen İle Görüşme

TÜRKPA Genel Sekreteri Jandos Asanov 12 Eylül 2017 tarihinde Azerbaycan’ın Saygın akademisyenlerinden tarihçi Zaur Hasanov ile görüşmüştür.

J. Asanov, Kazakistan’ın doğusunda bulunan İskit dönemine ait Berel kurganında yapılan arkeolojik araştırmalara aktif katılımından dolayı Z. Hasanov’a teşekkür etmiştir.

Z. Hasanov yazarı olduğu İskitlerin Sosyal ve Kültürel Değerleri: Eski Aşguzlar, İsfhumlar, Gencerler (Социально-культурные ценности скифов: древних ашгузов/ишкузов/гузов) kitabını TÜRKPA’nın kütüphanesine takdim etmiştir.