Sunday, 02 April 2023, 16:40:07 — Baku (UTC+4)
Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi

TÜRKPA Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Parlamentolar Arası Birlik (PAB) iş birliğiyle düzenlenen Küresel Parlamenter Konferansına katıldı

Genel Sekreter Mehmet Süreyya Er, 20-21 Haziran 2022 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Parlamentolar Arası Birlik (PAB) işbirliğiyle TBMM'nin ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen “Parlamentolar ve Göç ve Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakatlar: Daha Güçlü Uluslararası İşbirliği ve Ulusal Uygulama Nasıl Sağlanabilir?” konulu Küresel Parlamenter Konferansına katıldı.

Söz konusu etkinliğe, parlamento başkanları ve milletvekillerinin yanı sıra uluslararası kuruluşların temsilcileri iştitak etti.

Konferans göç ve mültecilerle ilgili daha önce kabul edilen küresel mutabakat ve anlaşmaların uygulanmasında kaydedilen ilerlemeye ve bu çerçevede daha güçlü kolektif, ikili ve ulusal eylemin önünde duran zorluklara odaklanan panellerden oluştu. Katılımcılar, istemsiz göçe dair kalıcı çözümleri tartıştı; düzensiz yasadışı göç ve bu alanda mesuliyetin ve yükün adilane paylaşılması meselesinin yanı sıra göçmen ve mültecilerin yaşamlarının uyumlaştırılmasını, dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olarak Türkiye'nin tecrübesinin öğrenilmesini ele aldı.

TÜRKPA Dönem Başkanlığı
TÜRKPA Dönem Başkanı
Duyurular