Monday, 20 March 2023, 20:49:57 — Baku (UTC+4)
Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi

Genel Sekreter Bağlantısızlar Hareketi Parlamenter Ağı Bakü Konferansına Katıldı

Genel Sekreter Mehmet Süreyya Er, 30 Haziran 2022 tarihinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü şehrinde Haydar Aliyev Kültür Merkezi’nde düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Parlamenter Ağı Bakü Konferansına iştirak etti.

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev de konferansa katılarak etkinlikte bir konuşma yaptı. Daha sonra Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Sayın Sahibe Gafarova konuşma yaparak katılımcıları etkinliğin gündem konuları hakkında bilgilendirdi. Konferansta Bakü Deklarasyonu ile Bağlantısızlar Hareketi Parlamenter Ağının çalışma usul ve esasları yönetmeliği kabul edildi ve teşkilatın resmi logosu ve bayrağı onaylandı, kurumun başkan ve başkan yardımcıları seçildi.

Konferansın ikinci günü 1 Temmuz 2022 tarihinde Genel Sekreter tarafından etkinliğin “Ulusal Parlamentoların Küresel Barışı ve Sürdürülebilir Kalkınmayı Teşvik Etmedeki Rolünün Güçlendirilmesi” başlığıyla alakalı bir konuşma yapıldı. Genel Sekreter konuşmasında, çağdaş dünyada parlamenter diplomasinin artan rolü, barışın ve sürdürülebilir kalkınmanın temininde parlamentolar arası iş birliğinin ve parlamenter asambleler kapsamında karşılıklı faaliyetlerin öneminden bahsetti.

Konferans 40’dan fazla ülkenin meclis heyetlerini ve 9 parlamentolar arası kuruluşun temsilcilerini bir araya getirdi.

Bağlantısızlar Hareketi Parlamenter Ağı Bakü Konferansı katılımcıları Azerbaycan’ın işgalden kurtarılan bölgelerine ve kültür başkenti Şuşa şehrine ziyarette bulunarak bölgede yürütülen restorasyon ve yeniden inşa çalışmalarını incelediler.