Monday, 27 March 2023, 18:06:09 — Baku (UTC+4)
Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi

Hukuk İşleri ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu Dokuzuncu Toplantısı Düzenlendi

TÜRKPA Hukuk İşleri ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu Dokuzuncu Toplantısı 9 Haziran 2022 tarihinde çevrim içi ortamda yapıldı. Toplantı “Dış Politika İşbirliğinde Parlamentoların Rolü” başlığı altında düzenlendi.

Komisyon Başkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi Sayın Erol Kaya başkanlığındaki toplantıya Komisyon üyesi milletvekilleri ve Sekretarya temsilcileri de katıldı. Komisyon Başkan Yardımcısı ve Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisi Üyesi Sayın Sauıtbek Abdrahmanov ve Komisyon Başkanı Sayın Erol Kaya tarafından sunulan rapor ve tavsiye karar, Komisyon tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Belgeler, 23-24 Haziran 2022 tarihinde Kırgızistan'ın Çolpon-Ata şehrinde yapılacak olan TÜRKPA On Birinci Genel Kuruluna sunulacak.

Katılımcılara ayrıca 2023-2028 dönemi için Komisyon toplantılarının temaları ve Komisyon bünyesinde hazırlanacak model kanunların başlıkları hakkında bilgi verildi. Komisyon ayrıca TÜRKPA Liyakat Madalyaları ve Madalya Beratları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikleri de görüştü.

Bir sonraki Komisyon toplantısının "TÜRKPA'nın 15. Yıldönümü: Üye Devletler Arası İşbirliği" başlığı altında Şubat 2023'te Türkiye'de yapılmasına karar verildi.

TÜRKPA Dönem Başkanlığı
TÜRKPA Dönem Başkanı
Duyurular