Monday, 20 March 2023, 19:02:43 — Baku (UTC+4)
Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi

İş Adamları Derneği Başkanı Sekretaryayı Ziyaret Etti

20 Mayıs 2022 tarihinde Azerbaycan-Türkiye İşadamları Derneği (ATİB) Başkanı Cemal Yangın, Genel Sekreter Mehmet Süreyya Er'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Taraflar, örgütlerinin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Görüşmede, ikili ekonomik büyüme, devam eden ve geleceğe yönelik projeler ile Azerbaycan ve Türkiye arasında ilgili alanlarda iş birliği ele alındı.

Ziyaret öncesinde, 19 Mayıs tarihinde Genel Sekreter, Cemal Yangın'ın daveti üzerine ATİB'in Bakü'deki Genel Kurulu'na katıldı.

Toplantıya, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, milletvekilleri, Azerbaycan ve Türkiye iş adamları katıldı.

Dernek Başkanı Sayın Yangın, Karabağ'ın imar çalışmalarında Türk firmalarının tecrübelerini paylaşacaklarını kaydetti.

Cemal Yangın, Derneğin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeniden seçildi.