Thursday, 23 March 2023, 02:48:36 — Baku (UTC+4)
Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi

Sosyal, Kültürel ve İnsani Meseleler Komisyonu Dokuzuncu Toplantısı

22 Nisan 2022'de Bakü'de Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisinin ev sahipliğinde Sosyal, Kültürel ve İnsani Meseleler Komisyonu'nun Dokuzuncu Toplantısı yapıldı. Toplantının ana gündem maddesi “TÜRKPA Ülkelerinde Sosyal Girişimciliğin Desteklenmesi” oldu.

Üye ülkelerin parlamenterleri, uzmanları ve parlamentoların görevlileri, ilgili bakanlıkları ve devlet kurumlarının temsilcileri ile TÜRKPA Sekretaryası temsilcilerini bir araya getiren toplantıya, Komisyon Başkanı ve Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneşi Üyesi Sayın Aybek Osmanov başkanlık etti.

TÜRKPA bölgesinde sosyal girişimciliğin teşvikinin ve etkinliğinin artırılmasının önemine vurgu yapan katılımcılar, sürdürülebilir büyüme ve ekonomik kalkınmanın önemli bir unsuru olarak bu kamu kurumunun geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin sağlanmasında üye parlamentoların oynayabileceği rolün altını çizdiler. Katılımcılar ilgili alanda üye ülkelerin ulusal mevzuatlarının birbirine yakınlaştırılması olanakları hakkında fikir alışverişinde bulundular.

Ayrıca Komisyon toplantısında, 2028 yılına kadar olan Komisyonun gelecek gündem maddeleri ve Model Kanunların başlıkları onaylandı.