Friday, 09 December 2022, 03:04:39 — Baku (UTC+4)
Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi

Model Kanun Hazırlıklarına İlişkin Uzman Grubu Birinci Toplantısı Çevrim İçi Ortamda Yapıldı

8 Nisan 2022 tarihinde Sosyal, Kültürel ve İnsani Meseleler Komisyonu bünyesinde "Sosyal Girişimcilik Gelişimi Üzerine Model Kanun" taslağı hakkında Uzman Grubu Birinci Toplantısı çevrim içi olarak yapıldı. Toplantıya üye ülkelerin parlamentoları ve ilgili bakanlıklarından uzmanların yanı sıra TÜRKPA Sekretaryası temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışı Genel Sekreter Yardımcısı Talgat Aduov'un selamlama konuşmasıyla başladı. Sayın Aduov konuşmasında, TÜRKPA'nın Türk ülkeleri arasındaki entegrasyon süreçlerini kolaylaştırmak için ortak bir yasama alanı şeklinde çaba gösterdiğini vurguladı.

TÜRKPA Sosyal, Kültürel ve İnsani Meseleler Komisyonu Sekreteri Baurjan Datkayev'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, Komisyon bünyesinde hazırlanan Sosyal Girişimcilik Gelişimi Üzerine Model Kanun taslağının müzakeresine odaklanıldı. Katılımcılar, TÜRKPA üye ülkelerinde sosyal girişimciliği düzenleyen yasal çerçevenin mevcut durumu ve gelişimi üzerine beklentiler hakkında fikir alışverişinde bulundular.

Uzmanların katılımıyla düzenli istişarelerin yapıldığı bu tür toplantıların önemine vurgu yapan katılımcılar, bir sonraki toplantının 21 Nisan 2022 tarihinde Bakü'de tertip edilecek Komisyon'un Çalıştayı kapsamında yüz yüze olarak yapılması konusunda mutabık kaldılar.