Thursday, 23 March 2023, 03:19:36 — Baku (UTC+4)
Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi

TÜRKPA ve Kırgızistan FES Ofisi, KOBİ’ler ile İlgili Yuvarlak Masa Toplantısı Düzenledi

Kırgızistan Cumhuriyeti Jogorku Keneşinin (Parlamento) desteğiyle TÜRKPA ve Friedrich Ebert Vakfı Kırgızistan Temsilciliği (FES) ortaklaşa, 25 Şubat 2022 tarihinde Bişkek'te “Pandemi Sonrası Dönemde Ekonomik Büyümenin İstikrara Kavuşturulmasında KOBİ'lerin Yenilikçi Faaliyeti” başlıklı yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

Programın açılış konuşmalarını Jogorku Keneş Milletvekili Sayın Aysara Abdibayeva, TÜRKPA Genel Sekreteri Sayın Mehmet Süreyya Er ve FES Kırgızistan Temsilciliği Başkanı Sayın Philipp C. Jahn yaptı.

İki oturumdan oluşan konferansa Jogorku Keneş milletvekilleri ile ilgili personeli, Ekonomi ve Ticaret Bakanlıkları ile İş Konseyi temsilcileri ve iş dünyası dernekleri ile akademik çevreler katıldı.

Sayın Abdibaeva konuşmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomik kalkınmadaki önemini vurguladı. Ayrıca KOBİ'lerde dijitalleşmenin yaygın olarak uygulanmasının gerekliliğine ve iş dünyasının yeni talepleri karşılamaya hazır olduğuna dikkat çekti. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi ve geliştirilmesi konularında tüm ilgili tarafların iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Toplantı katılımcılarını selamlayan Genel Sekreter Mehmet Süreyya Er, TÜRKPA girişimlerine verdiği destek için Jogorku Keneş'e ve etkinliğin ortak organizasyonu için Kırgızistan FES Temsilciliğine teşekkür etti. Ülkenin ve bölgenin bir bütün olarak güvenliğine, istikrarına ve daimi kalkınmasına katkıda bulunan tüm ilgili tarafların katılımıyla böyle bir formatta gerçekleştirilen iş birliğinin önemini vurguladı.

Kırgızistan FES Temsilciliği Başkanı Sayın Philipp C. Jahn, özellikle mevcut durumda, ekonomiyi istikrara kavuşturmak ve KOBİ'leri geliştirmek için karşılıklı iş birliğine duyulan ihtiyacı vurguladı.

İş dünyası derneklerinin temsilcileri, KOBİ'lerdeki mevcut sorunlara dikkat çekti, çözümlerine ilişkin görüşlerini paylaştı ve Kırgızistan'daki küçük ve orta ölçekli işletmelerin daimi kalkınmasını sağlamak için devlet kurumları da dahil olmak üzere tüm taraflarla iş birliğine hazır olduklarını dile getirdiler.

Etkinlik TÜRKPA Ekonomik İşbirliği Komisyonu çerçevesinde gerçekleşti. Ekonomik İşbirliği Komisyonu Sekreteri de toplantıda hazır bulundu.