Monday, 20 March 2023, 19:20:33 — Baku (UTC+4)
Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi

Genel Sekreter Bişkek'te TİKA Program Koordinatörü ile Görüştü

12 Ocak 2022 tarihinde Genel Sekreter Mehmet Süreyya Er öncülüğündeki TÜRKPA heyeti, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bişkek Program Koordinasyon Ofisini ziyaret etti. Program Koordinatörü Osman Usta, Genel Sekretere TİKA'nın Kırgız Cumhuriyeti'nde yürüttüğü önemli projeler ve ileriye dönük faaliyetler hakkında bilgiler verdi.

Genel Sekreter, TİKA Bişkek Program Koordinasyon Ofisi'nin Kırgız halkının sosyal refahına katkı sağlayan çalışmalarının önemini vurguladı.

TÜRKPA heyeti, TİKA'nın başlattığı en büyük projelerden biri olan ve özellikle kardiyoloji alanında uzmanlaşmış ve yüksek teknolojili tıbbi operasyonlar gerçekleştiren Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi'nin binasını da ziyaret etti.

TİKA, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Orta Asya ve Kafkasya'da Türk Devletlerine teknik destek ve yardım sağlamak amacıyla 1992 yılında kurulmuştur. 2002 yılından itibaren ise Türk Hükümeti'nin çok boyutlu dış politikası doğrultusunda yardım faaliyetleri Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki hemen hemen tüm gelişmekte olan ülkeleri kapsayacak şekilde yayılmıştır. TİKA, bugün 5 kıtada 60 ülkede bulunan 62 Program Koordinatörlüğü ile 150'den fazla ülkede faaliyet göstermektedir.