Friday, 09 December 2022, 16:20:10 — Baku (UTC+4)
Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi

TÜRKPA, BM Terörle Mücadele Ofisi Yuvarlak Masa Toplantısına Katıldı

14-15 Aralık 2021 tarihlerinde Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Fuad Alakbarov, Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen “Terörizm ve Terörizme Yol Açan Şiddet İçeren Aşırılıkçılıkla Mücadele için Ulusal Eylem Planlarının Uygulanmasında Parlamenterlerin Rolü” başlıklı iki günlük bir yuvarlak masa toplantısına katıldı. Etkinlik Katar’ın başkenti Doha’da BM Terörle Mücadele Ofisi (UNOCT), BM Terörle Mücadele Merkezi (UNCCT) ve BM Orta Asya Önleyici Diplomasi Bölgesel Merkezi (UNRCCA) tarafından düzenlendi.

Etkinlik üç panelde düzenlenirken aynı zamanda "Orta Asya'da BM Küresel Terörle Mücadele Stratejisinin Uygulanmasına Doğru" başlıklı bölgesel ortak UNCCT ve UNRCCA projesinin bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Açılış Konuşmaları BM Orta Asya Önleyici Diplomasi Bölgesel Merkezi Genel Sekreter Özel Temsilcisi Sn. Natalia Gherman ve BM Terörle Mücadele Ofisi Özel Projeler Uygulama Şubesi Başkanı Sn. Mauro Miedico tarafından gerçekleştirildi.

Yuvarlak masa toplantısının amacı, Orta Asya ülkelerinin parlamenterlerinin yanı sıra parlamenter asambleler ve uluslararası kuruluşlar arasında, parlamenterlerin Ulusal Eylem Planlarının geliştirilmesine katkıda bulunma rolü hakkında bir başlangıç oluşturmak. Katılımcılar, bu alandaki uluslararası standartları ve en iyi uygulamaları, ayrıca engelleri ve fırsatları gözden geçirdiler ve konuşmacılar, terörizmden arınmış bir geleceğe ulaşmak için mevcut güvenlik endişelerini birlikte ele almaya olan bağlılıklarının altını çizdiler. Etkinlikte, parlamento üyeleri ve parlamenter teşkilatlar, aşırılıkla mücadele örgütlerinin uzmanları, BM kurumları ve uluslararası, bölgesel ve uzman kuruluşlar dahil olmak üzere Orta Asya ülkelerinden 80'den fazla katılımcı bir araya geldi.

Orta Asya ülkelerinden parlamenterler kendi ülkelerinin Ulusal Eylem Planları hakkında bilgiler verdiler.

Sunumların ardından Ulusal Eylem Planlarının uygulanmasında parlamenter teşkilatların rolü ve BM'nin parlamento üyeleriyle etkileşimi konulu oturumlar gerçekleştirildi.