Wednesday, 29 March 2023, 07:20:34 — Baku (UTC+4)
Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi

T. C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı TÜRKPA’yı Ziyaret Etti

28 Haziran 2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Ahmet Misbah Demircan başkanlığındaki heyet TÜRKPA Sekreteryasını ziyaret ederek Genel Sekreter Sayın Altınbek Mamayusupov ile görüştü.

Genel Sekreter konukları karşıladı ve Asamblenin mevcut ve gelecekteki faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Bu kapsamda Asamble bünyesinde yürütülen çalışmaları, özellikle Sosyal, Kültürel ve İnsani Meseleler Komisyonu'nun 2018 ve 2020 yıllarında gerçekleştirilen Türk dili konuşulan ülkelerde sinema ve animasyon mevzuatı ve yakınlaşmasına ilişkin altıncı toplantı ve çalıştayına değinerek, bu alanlarda hazırlanan “Sinematografi ve Diğer Görsel İşitsel Eserlerin Üretimi İçin Yabancı Yatırım Çekilmesine İlişkin” ve “Sinematografi” hakkında taslak model kanunlarndan bahsetmiştir.

Taraflar, Türk mirası ve değerlerinin eğitiminde ve gelecek nesillere aktarılmasında sinema, animasyon ve çizgi filmlerin kilit rolüne dikkat çektiler. Asamble ve Bakanlık arasındaki gelecek işbirliği konularına değinilmiş, karşılıklı çıkar konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

TÜRKPA Dönem Başkanlığı
TÜRKPA Dönem Başkanı
Duyurular