Tuesday, 29 November 2022, 08:20:24 — Baku (UTC+4)
Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi

Genel Sekreter, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı ile Görüştü

5 Mayıs 2021 tarihinde Genel Sekreter Sayın Altınbek Mamayusupov, Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum ile görüştü. Toplantıya Türkiye Büyük Millet Meclisi Karaman Milletvekili ve TÜRKPA Çevre ve Doğal Kaynaklar Komisyonu Başkan Yardımcısı Sayın Recep Şeker de katıldı.

Genel Sekreter Asamble’nin çalışmaları, özellikle Çevre ve Doğal Kaynaklar Komisyonu'nun faaliyetleri ve komisyon içindeki ilgili bakanlıklar ve kurumlarla etkileşimler hakkında Bakana bilgi verdi.

Taraflar, sınır çatışmalarının ardından Kırgız Cumhuriyeti'ndeki durumun yanı sıra, Türkiye'nin yıkılan bölgelerin yeniden inşası ve yıkılan altyapının yeniden onarılmasına yönelik yapılacakları görüştü.

Bakan, kardeş Kırgız halkına gerekli yardımı sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.