Monday, 27 March 2023, 18:13:39 — Baku (UTC+4)
Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi

TÜRKPA Genel Sekreterinin Kırgız-Tacik Sınırındaki Olaya İlişkin Açıklaması

29 Nisan 2021 tarihinde Kırgız vatandaşlarının ölümüne ve yaralanmalarına sebep olan silahlı olaylar ile ilgili derin endişeler duymaktayım. Şiddetin kabul edilemez olduğunu ve bu tür olayların tekrarını önlemek için önlemler almanın önemlidir.

Kırgız ve Tacik halkı arasındaki asırlardır süren dostluk ve iyi komşuluk bağlarının barışçıl ve yapıcı bir şekilde farklılıkları gidermeye olanak sağladığını belirtmek isterim. Bununla birlikte, endişeye neden olmaları ve bu tür durumların tüm bölge için trajik sonuçları olabileceğinden, yıkıcı güçlerin eylemlerinin yasalara uygun olarak her iki tarafça engellenmesi gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Caparov'un barışı koruma ve kışkırtıcı eylemlere karşı koymaya yönelik yaptığı çağrı özel bir önem taşımaktadır.

Kırgız-Tacik sınırında meydana gelen tüm olayları hatırlatıyor ve bir devletin tüm sorumluluğunun, çatışmanın daha da tırmanmamasını teşvik eden yönünü vurguluyorum.

Yukarıda bahsedilen bağlamda, her iki tarafın da adalet ilkesine ve ulusal çıkarlarına uyma gerekliliğine atıfta bulunmak istiyorum. Ayrıca Kırgızistan, benzer anlaşmazlıkların çözümü konusunda diğer komşu ülkelerle olumlu bir örneğe sahiptir.

TÜRKPA Sekretaryası ve şahsım adına sınır çatışmalarında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum.

[b]Altınbek Mamayusupov

TÜRKPA Genel Sekreteri[/b]

TÜRKPA Dönem Başkanlığı
TÜRKPA Dönem Başkanı
Duyurular