Monday, 27 March 2023, 18:24:00 — Baku (UTC+4)
Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi

TÜRKPA Uluslararası Gözlem Misyonunun Bişkek Toplantıları

TÜRKPA uluslararası gözlem misyonu, 8-11 Ocak 2021 tarihlerinde, Kırgız Cumhuriyeti'ndeki erken cumhurbaşkanlığı seçimleri ve referandum kısa süreli gözlemini gerçekleştirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Üyesi, TÜRKPA Çevre ve Doğal Kaynaklar Komisyonu Başkan Yardımcısı Sayın Recep Şeker başkanlığındaki heyet, Azerbaycan ve Türkiye parlamentolarının üyelerinin yanı sıra TÜRKPA Sekretaryası diplomatik temsilcilerinden oluşmuştur.

Heyet, Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneşi Başkanı Sayın Talant Mamıtov, MSK Başkanı Sayın Nurcan Şayildabekova ve Dışişleri Bakanı Sayın Ruslan Kazakbayev ile görüştü.

Jogorku Kenesş Başkanı Sayın Talant Mamıtov, Kırgızistan'daki seçimlerin gözlemlenmesine TÜRKPA gözlem heyetinin aktif katılımını övdü ve parlamenterlerin bu yöndeki faaliyetlerinin önemini vurguladı. Dışişleri Bakanı Sayın Ruslan Kazakbayev, gözlemcilere uluslararası gözlemcilerin seçimlerdeki faaliyetleri hakkında bilgi verdi ve Kırgız hükümetinin reformların uygulanması ve devlet kurumlarının etkinliği konusunda Kırgız halkının güvenine duyulan ihtiyacı tam olarak anladığını belirtti.

Bu görüşmeler sırasında heyete, cumhurbaşkanlığı seçimi ve referandum ile ilgili alınan tedbirler hakkında detaylı bilgi verildi.

Misyon, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışan adaylarla da bir araya geldi. Gözlemcilere seçim platformları, seçim öncesi kampanya faaliyetleri ve 10 Ocak seçimlerinden beklentiler hakkında bilgiler verildi.

Misyon ayrıca BDT PA ve AGİT PA'nın uluslararası gözlem misyonlarıyla bir araya geldi.

Misyon Başkanı Sayın Recep Şeker, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Vekili Sayın Talant Mamıtov ile uluslararası gözlem misyonları başkanlarının ortak toplantısına katıldı.

Heyet, seçim günü başkent Bişkek'te bir dizi sandık merkezini ziyaret ederek sandıkların açılmasından oyların sayılmasına kadar seçim sürecinin tüm aşamalarını gözlemledi. Misyon, oylama sürecini yerinde gözlemleme ve seçmenler, sandık yetkilileri ve yerel gözlemcilerle konuşma fırsatı buldu.

Heyet, 11 Ocak'ta gözlem faaliyetlerinin sonuçları hakkında bir basın toplantısı düzenledi ve 10 Ocak cumhurbaşkanlığı seçimi ve referandumunun uluslararası seçimler ve demokratik standartlara uygun olarak yapıldığı sonucuna vardı.

TÜRKPA Dönem Başkanlığı
TÜRKPA Dönem Başkanı
Duyurular