Monday, 27 March 2023, 18:01:53 — Baku (UTC+4)
Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi

TÜRKPA ve Akdeniz Parlamenter Asamblesi (APA) Karşılıklı İşbirliği Memorandumu İmzaladı

16 Aralık 2020 tarihinde, TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov ve Akdeniz Parlamenter Asamblesi (APA) Genel Sekreteri Sergio Piazzi, iki kuruluş arasındaki işbirliğine ilişkin bir Memorandum imzaladı.

Taraflar, kuruluşlar arasındaki büyük işbirliği potansiyeline dikkat çekti ve Memorandumun düzenli bilgi alışverişi, istişare ve olası ortak faaliyetlerin sürdürülmesine katkıda bulunacağına yönelik önemini vurguladılar.

TÜRKPA ve APA arasındaki işbirliği, güvenlik ve terörle mücadele, ticaret ve yatırım, sürdürülebilir kalkınma, iyi yönetişim ve hukukun üstünlüğü, kültürel ve sosyal işler, çevrenin korunması, kriz yönetimi ve COVID-19 pandemisine müdahale gibi karşılıklı ilgi alanlarını kapsayacaktır.

TÜRKPA Dönem Başkanlığı
TÜRKPA Dönem Başkanı
Duyurular