Thursday, 23 March 2023, 02:21:56 — Baku (UTC+4)
Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi

Genel Sekreter, Kazakistan Cumhuriyeti'nin İlk Cumhurbaşkanı Gününe Adanmış Parlamento Konferansı Katılımcılarına Hitap Etti

26 Kasım 2020 tarihinde Genel Sekreter Altınbek Mamayusupov, Kazakistan Cumhuriyeti'nin İlk Cumhurbaşkanı Günü'ne adanmış uluslararası bir parlamento konferansında konuşma yaptı. "Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in Kazakistan'da parlamentarizmin kurulması ve geliştirilmesindeki rolü" konulu konferansa Türkiye, Özbekistan, Rusya, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Vietnam ve Avrupa Parlamentosu'nun liderleri ve üyeleri katıldı.

Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Sayın Nurlan Nigmatulin açılış konuşması yaptı. Nigmatulin, Kazakistan'ın bağımsızlığının tüm aşamalarında Elbaşı Nazarbayev’in önemli rolüne dikkat çekti. Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı'nın Kazak parlamentarizm modelinin temelini attığına dikkat çeken Başkan, Elbaşı tarafından uygulanan ve bu modelin gelecekteki evrimine her zaman ivme kazandıran reformların önemini vurguladı.

Nursultan Nazarbayev'in ülkede devletçilik temelinin atılması ve güçlendirilmesinin yanı sıra ekonomik kalkınmadaki hayati rolünü vurgulayan katılımcılar, parlamentarizmin ve parlamenter kültürün gelişimine büyük katkısı olduğunu kaydetti.

Genel Sekreter Altınbek Mamayusupov konuşmasında ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in 2006 yılında Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi'ni kurma girişimi de dahil olmak üzere Türk dili konuşan ülkeler arasında kurumsal işbirliğinin geliştirilmesindeki çabalarına değindi. Bu girişimin 2008 yılında İstanbul'da Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye parlamento başkanları tarafından ilgili bir anlaşmanın imzalanmasıyla sonuçlandığı kaydedildi. Bu bağlamda Mamayusupov, Türk dili konuşan ülkeler arasındaki entegrasyon süreçlerinin etkinliğini artırmaya katkıda bulunacak tek bir hukuki alan oluşturmak için parlamenter asamble kurma fikrinin fikir sahibi olarak Elbaşı’nın öngörüsüne değindi. Ayrıca katılımcılara Asamble’nin son yıllardaki çalışmaları ve COVID-19 salgını sırasında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi verdi.