Sunday, 02 April 2023, 17:00:08 — Baku (UTC+4)
Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi

TÜRKPA, Parlamento Araştırma Birimleri Başkanları Toplantısını Video Konferans Formatında Gerçekleştirdi

TÜRKPA 29 Mayıs 2020 tarihinde Üye Parlamentoların Araştırma Merkezleri Başkanları veya İlgili Birimleri Toplantısını video konferans formatında düzenledi. Toplantının teması “Parlamento Araştırma Birimlerinin Güçlendirilmesi” idi.

Video konferansa araştırma birimlerinin başkanları ve personeli, üye parlamentoların dış ilişkiler bölümlerinin ve TÜRKPA Sekretaryası temsilcileri katıldı. Toplantıya Azerbaycan Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi (AIR Center - Azerbaycan'da bir düşünce kuruluşu) Dış Politika Dairesi Başkanı Sayın Cavid Valiyev başkanlık etti.

Toplantıda bir açılış töreni ve “Parlamentolar için Parlamento Araştırma Biriminin Önemi”, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Merkezi Deneyimi” ve “Dünyada Parlamento Araştırmacılığına Genel Bakış: Üye Parlamentoların Araştırma Birimleri Arasında İşbirliğinin Kurulmasına İlişkin Öneriler” başlıklı üç oturum yer aldı. Üye Parlamentoların katılımcıları konuşma ve sunumlar esnasında parlamento araştırma birimlerinin önemini not etmiş ve ilgili bölümlerinin faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi vermiş, gelecekteki işbirliği fırsatları hakkında fikir alışverişinde bulunmuşlardır. Oturumları, katılımcıların konuyla ilgili soru-cevap oturumu ve tartışmalar izledi.

TÜRKPA Dönem Başkanlığı
TÜRKPA Dönem Başkanı
Duyurular