Thursday, 23 March 2023, 09:56:02 — Baku (UTC+4)
Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi

Hukuk Uzmanları Toplantısı Sekretarya’da gerçekleştirildi

TÜRKPA’nın mevzuatının iyileştirilmesine ilişkin olarak hukuk uzmanlarının ikinci toplantısı 30 Nisan – 1 Mayıs 2019 tarihlerinde Bakü’de TÜRKPA Sekretarya binasında yapıldı. Toplantıya üye parlamentolardan uzmanlar ile Sekreterya temsilcileri katıldı.

Katılımcılar, TÜRKPA’nın yasal mevzuatına ilişkin belgelerin mevcut durumunu ve ilk toplantının sonuçlarını gözden geçirdiler. Asamblenin İçtüzüğü, Sekretarya Yönetmeliği ve Seçim Gözlem Tüzüğü hakkındaki taslak yasal belgeler üzerinde görüşmelerde bulundular.