Monday, 20 March 2023, 18:57:19 — Baku (UTC+4)
Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi

TÜRKPA, Uluslararası Terörizmle Mücadele Konferansına katıldı

Genel Sekreter Altınbek Mamayusupov başkanlığındaki TÜRKPA heyeti, 18 Nisan 2019’da St Petersburg’da Tavrichesky Sarayı’ndaki Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Parlamenter Asamblesi Genel Kurulu çerçevesinde düzenlenen Uluslararası Terörizmle Mücadele Konferansına katıldı.

Konferans BDT Parlamenter Asamblesi , Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), AGİT Parlamenter Asamblesi (AGİT PA), Akdeniz Parlamenter Asamblesi (PAM), Ortak Güvenlik Antlaşması Örgütü (CSTO PA) Parlamenter Asamblesi, Parlamentolararası Birlik (PAB), Birleşmiş Milletler Terörle Mücadele Ofisi ve Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Bürosu tarafından ortaklaşa düzenlendi ve parlamenter heyetleri, uluslararası örgütlerin delegasyonlarını ve diplomatik misyonların temsilcilerini bir araya getirdi.

Açılış töreninin ve genel kurul oturumunun ardından konferans, “Terörle Mücadelede Ortak Bir Strateji Oluşturmada Uluslararası Kurumların Rolü”, “Yabancı Terörist Savaşçılar: Modern Sorunlar ve Cezai Kovuşturma, Rehabilitasyon ve Topluma Yeniden Kazandırma Uygulamaları”, “Aşırılıkçı Fikirlerin Yayılması İçin Ağ Teknolojilerinin, Kitle İletişim Araçlarının ve Sosyal Ağların Yasadışı Kullanımının Önlenmesi” ve “Terörizm ve Aşırılıkçılığın Finanse Edilmesine Karşı Çabaların Artırılması” başlıklı dört oturumla çalışmalarına devam etti. Büyüyen terör tehdidine dikkat çeken katılımcılar, terör eylemlerinin tüm biçimlerini ve tezahürlerini kınadılar, aynı zamanda terörizm ve aşırılıkçılıkla mücadelede etkili uluslararası işbirliği ve çok taraflı eylem gereğini vurguladılar.

Konferansa TÜRKPA Genel Sekreter Yardımcısı Nauryz Aidarov da katıldı.