Thursday, 23 March 2023, 08:52:21 — Baku (UTC+4)
Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi

Hukuk İşleri ve Uluslararası İlişkiler Toplantısı Astana’da Düzenlendi

TÜRKPA Hukuk İşleri ve Uluslararası İlişkiler Komisyonunun Yedinci Toplantısı 1 Mart 2019 tarihinde Astana'da yapıldı ve Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisi toplantıya ev sahipliği yaptı.

Toplantıda milletvekilleri ve üye ülkelerden uzmanlar, üye ülkelerin ilgili bakanlık temsilcilerinin yanı sıra Uluslararası Türk Akademisi ve Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi gibi diğer kurumların temsilcileri bir araya geldi. Toplantı gündeminin ana maddesi "TÜRKPA Üye Ülkelerinde Yüksek Öğretimde Denklik Süreci " dir.

Toplantıya, Komisyon Başkanı ve TBMM üyesi Sayın İsmet Uçma başkanlık etti. Üye ülkelerde nitelikli insan kaynağının araştırılması ve denklik işlemlerinin geliştirilmesinin ve iyileştirilmesinin önemine dikkat çeken katılımcılar, Türk dünyasında genel olarak yüksek öğrenim ve denklik süreçlerindeki sorunlara ortak çözümler bulma konusunda fikir alışverişinde bulundular. Ortak mekanizmaların ve uygulamaların karşılıklı yarar sağlayacak şekilde kurulması üzerine müzakereler yapılmıştır.

Komisyona ait, 2019 yılında Azerbaycan’da gerçekleşecek olan TÜRKPA’nın Dokuzuncu Genel Kuruluna sunulacak ilgili rapor ve tavsiye kararı onayladı.

Komisyon toplantısından önce, TÜRKPA Üye Ülkeleri Ulusal Mevzuatın Uyumlaştırılması Üçüncü Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştayın açılış konuşmasını Komisyon Başkanı Sayın İsmet Uçma yaptı. Çalıştay ardından, sırasıyla, Azerbaycan parlamentosu ve TBMM temsilcileri tarafından Türk Dünyasının Somut Olmayan Kültürel Miraslarının Korunması ve Turizm Üzerine Model Kanunlar hakkında sunum ile ve Komisyon üyeleri, diğer uzmanlar ve konuklar tarafından yapılan konuşmalarla devam etti.

Komisyon toplantısı çerçevesinde TÜRKPA'nın 10. yıldönümüne adanmış fotoğraf sergisi düzenlendi.