Sunday, 02 April 2023, 16:28:51 — Baku (UTC+4)
Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi

Sekreterya Hukuk Uzmanları Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı

TÜRKPA'nın mevzuatının iyileştirilmesine ilişkin ilk hukuk uzmanları toplantısı 21-22 Şubat 2019 tarihlerinde Bakü’de TÜRKPA Sekretarya binasında yapıldı.

Toplantıya Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye parlamentolarından uzmanlar ile Sekreterya temsilcileri katıldı.

Katılımcılar, TÜRKPA’nın tüzük belgelerinin mevcut durumunu gözden geçirdiler ve Asamblenin İçtüzüğü, Sekretarya Yönetmeliği ve Seçim Gözlemine İlişkin Yeni Düzenlemeler gibi revize edilmiş yasal belgeler hakkında görüşmelerde bulundular.

Hukuk uzmanlarının bir sonraki ikinci toplantısının 2019 yılı Nisan ayının ikinci bölümünde yapılması planlanmaktadır.

TÜRKPA Dönem Başkanlığı
TÜRKPA Dönem Başkanı
Duyurular