Thursday, 23 March 2023, 03:15:50 — Baku (UTC+4)
Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi

Ormanların Doğal Zenginliklerinin Korunması ve Doğal Kaynakların Çevresel Kullanımı Çalıştayı Ankara'da Yapıldı

23-24 Ocak 2019 tarihlerinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) desteğiyle TÜRKPA tarafından, Ormanların Doğal Zenginliklerinin Korunması ve Doğal Kaynakların Çevresel Kullanımının Korunması Çalıştayı düzenlendi. TÜRKPA Çevre ve Doğal Kaynaklar Komisyonu çerçevesinde düzenlenen çalıştayın asıl amacı, özellikle TÜRKPA üyesi ülkelerin orman yönetimi ve doğal kaynakların çevre kullanımı konusundaki deneyimlerini dikkate alarak Komisyon gündemine katkıda bulunmaktı.

Çalıştay, üye ülkelerden milletvekilleri ve uzmanların yanı sıra, Orman Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar ve Maden ve Petrol İşleri gibi ilgili kurum temsilcilerini de bir araya getirdi.

Çalıştay, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisinin Sağlık Komisyonu Başkanı ve Komisyon Başkanı Sayın Ahliman Amiraslanov ve Komisyon Başkan Vekili ve TBMM üyesi Sayın Recep Şeker tarafından düzenlenen iki oturumdan oluşmuştur. İlk oturumun açılışında TBMM Başkan Yardımcısı Sayın Mustafa Şentop, TBMM üyesi ve TÜRKPA Hukuk İşleri ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Sayın İsmet Uçma, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Sayın Muhammet Balta ve TÜRKPA Genel Sekreteri Sayın Altınbek Mamayusupov konuşma yapmıştır.

Çalıştay süresince üye ülkelerden uzmanlar ve Türkiye'nin ilgili kurumlarının temsilcileri sunum yaptılar ve üye ülkelerdeki mevcut durum, mevzuat ve kurumsal çerçeve ile ilgili konularda görüşmeler yaptılar.

Çalıştayın sonuç raporu, katılımcılar tarafından Bişkek'te düzenlenmesi planlanan Komisyonun Beşinci Toplantısına sunulmak üzere kabul edildi.

TÜRKPA üyesi ülkelerin orman yönetimine ve doğal kaynakların çevresel kullanımına büyük önem verdiğini belirten sonuç raporunda, politika ve mevzuat çerçevelerinin iyileştirilmesi, kurumsal yapıların ve ormancılığın kurumsal yapılarının ve kapasitelerinin güçlendirilmesi ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimine katılımının yanı sıra TÜRKPA üyesi ülkelerde ormanlar ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı konusunda çalıştay çalışmaları, seminerler, forumlar ve diğer etkinlik türlerinin düzenlenmesi konusunda ki ihtiyaç vurgulanmıştır.

Programın uygulama bölümü olarak katılımcılar, Doğal Tarih Maden Tetkik ve Arama Müzesi, Türkiye Tohum Gen Bankası, Soğuksu Milli Parkı, “Trona” Maden Çıkarma ve İşleme Tesisi ve Kazan Soda Elektrik'i ziyaret etti.