Thursday, 23 March 2023, 02:58:01 — Baku (UTC+4)
Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi

TÜRKPA UNRCCA Seminerine Katıldı

11-12 Eylül 2018 tarihlerinde Orta Asya ve Afganistan'dan olan parlamenterler, hükümet temsilcileri, stratejik araştırma enstitülerinin uzmanları, ayrıca bölgesel parlamentolar arası kuruluşların temsilcileri önleyici diplomasi aracılığıyla Afganistan'ın Merkezi Asya'da işbirliği çerçevesine teşvikinde parlamentoların rolünü tartışmak amacıyla Taşkent'te bir araya gelmiştir. Etkinlik, 10 yıllık "Stratejik Diyalog" toplantısı olarak Birleşmiş Milletlerin Orta Asya'da Önleyici Diplomasi için Bölgesel Merkezi (UNRCCA) tarafından organize edilmiştir.

Seminer katılımcıları, diğer konular ile birlikte, çatışmaların önlenmesi ve barışın kuruculuğunda parlamenterlerin önemli rolü, parlamento düzeyinde Afganistan ile iş sırasında bölgesel birikim, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin uygulanmasında Orta Asya parlamentolarının çabaları, ayrıca arabuluculuk ve görüşmelerde kadın parlamenterlerin önemli rolü gibi konuları ele almıştır.

Afganistan temsilcileri, Orta Asya ve Afganistan için yaygın olan istikrar ve güvenlik sorunlarına çözüm bulmak için parlamentolararası diyalogun önemini vurguladı.

TÜRKPA Genel sekreter yardımcısı sayın Ali Yıldız seminere katılarak "Önleyici diplomasinin hayata geçirilmesinde cari bölgesel parlamento işbirliğinin ve Orta Asya'nın siyasi gelişiminde Afganistan'ın rolü" konulu oturumda moderatorluq etmiştir. Katılımcılara TÜRKPA yapısı ve faaliyetleri hakkında bilgi veren sayın Yıldız Kurulun temel amacının Türk dünyasında etnik, kültürel ve tarihi bağlarla birleşmiş ülkeler arasında siyasi diyalogun gelecekteki gelişmesine destek vermek ve parlamento diplomasisinin araçları ile bölgesel ve küresel güvenliğin korunması amacı ile çeşitli girişimlerin hazırlanması ve uygulanmasına elverişli ortamın oluşturulması. Olduğunu kaydetti. Böylece, TÜRKPA amaçlı yaklaşım ve bölgesel düzeyde daha esnek diyalogdan kaynaklanan pratik sonuçların elde edilmesi yönünde mükemmel platformdur.

Etkinlik, bölgesel parlamenter işbirliğinde deneyim ve iyi uygulamaların paylaşılması ve belirli araçlar, mekanizmalar ve platformlar aracılığıyla güvenlik ve istikrara yönelik iç ve dış tehditleri ele almak için bir fırsat sağladı.