Sunday, 02 April 2023, 15:35:46 — Baku (UTC+4)
Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi

TÜRKPA Tecrübe Paylaşım Programı Gerçekleştirdi

Azerbaycan Milli Meclisi ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi 2-6 Temmuz 2018 tarihleri arasında birlikte “İnsan Kaynakları ve Genel İşler Bölümlerinin Çalışma Prensipleri” başlıklı tecrübe paylaşım programı düzenlendi.

Program Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye parlamentolarının bilgi ve bilişim, insan kaynakları, genel işler ve parlamento komisyonlarından sorumlu birimlerinin çalışanlarını bir araya getirmiştir. Etkinlik Azerbaycan Milli Meclisi’nin analitik bilgi, kamu hizmeti ve insan kaynakları, genel işler ve ekonomik mevzuat bölümlerinin temsilcileri ile görüşmeleri ve Azerbaycan Parlamentosu, onun tarihi ve Azerbaycan'ın devlet idaresi sistemindeki rolü ile tanışmayı içermiştir. Program katılımcıları kendi ülkelerinin ilgili birimlerinin yapısı, işlevleri ve çalışma usulleri hakkında aktif bilgi alışverişinde bulunmuşlardır. Taraflar, çeşitli alanlarda üye ülkelerin ulusal mevzuatlarının ortak bilgi altyapısının oluşturulması, üye parlamenterlerin bilişim ve bilgi bölümlerinin temsilcilerinin yer alacağı merkezin oluşturulması, üye ülkelerin parlamento tecrübesi ve çalışma usullerinin yerinde yakından incelenmesi gibi TÜRKPA çerçevesinde gerçekleştirilebilir bir takım önerileri ele almıştır.

Etkinlik, programa katılanların Genel Sekreter Altınbek Mamaysupov ve TÜRKPA Sekreterliği personeli ile görüşmesi ve onlara sertifikaların takdim edilmesi ile sona ermiştir.

TÜRKPA Dönem Başkanlığı
TÜRKPA Dönem Başkanı
Duyurular