Monday, 20 March 2023, 19:52:26 — Baku (UTC+4)
Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi

Türkiye - Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu TÜRKPA Sekretaryasını Ziyaret Etti

Türkiye - Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 12 Nisan 2018 tarihinde TÜRKPA Sekretaryasını ziyaret etti. Dostluk Grubu Başkanı Sayın Necdet Ünüvar ve dostluk grubu üyeleri Sayın Nurettin Aras, Sayın Nureddin Nebati, Sayın Uğur Bayraktutan ve Sayın Kamil Aydın'dan oluşan grup, Azerbaycan’da gerçekleştirilen erken Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin gözlemine katıldı.

TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov misafirleri ağırladı ve Dostluk Grubunun faaliyetlerini takdirle karşıladı ve ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmesinde parlamentolar arası dostluk gruplarının önemine dikkat çekti. Sayın Mamayusupov, Asamble çatısı altında üye ülkeler arasındaki işbirliğinin gelişimine etkin bir şekilde katkıda bulunabileceğinden, TÜRKPA’nın parlamentolar arası dostluk gruplarının faaliyetlerine büyük önem verdiğini dile getirdi. Ayrıca Genel Sekreter, ilgili dostluk grubu üyesi millevekillerinin katılımı ile ortak etkinlikler düzenleme olanakları hakkında bilgi verdi.

Grup Başkanı Necdet Ünüvar, Türk dünyasındaki ilişkileri güçlendirmek için TÜRKPA tarafından yapılan çalışmaları çok takdir etti ve üye ülkeler arasında genişletilmiş pratik işbirliğinin geliştirilmesi için büyük potansiyele sahip olan sosyal alana dikkat çekti. Ünüvar, 2014 yılında TBMM tarafından başlatılan, TÜRKPA üye ülkeleri Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonları ortak toplantılarının devam ettirilmesi gerektiği konusuna vurgu yaptı.