Monday, 20 March 2023, 19:09:43 — Baku (UTC+4)
Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi

Parlamentolararası Birlik (PAB) 138'inci Genel Kurulu Yapıldı

Parlamentolararası Birlik (PAB) 138'inci Genel Kurulu 24-28 Mart 2018 tarihlerinde İsviçre’nin Cenevre şehrinde yapıldı.

Göç meselesine dair küresel birliğe parlamenter katkı, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında barışın bir araç olarak kullanılması, kadınların siyasette daha az temsil edilmeleri ile mücadele, yenilenebilir enerjinin geliştirilmesinde özel sektörün katkısının sağlanması ile sürdürülebilir ve güçlü toplumların inşa edilmesi gibi önemli meselelerden oluşan zengin ve kapsayıcı bir gündemle yapılan toplantılara yüzün üzerinde ülke parlamentosundan yediyüzden fazla parlamenter ile uluslararası örgütlerin temsilcileri katıldı.

PAB bünyesinde yer alan Yönetim Kurulu, Daimi Komite, Parlamenterlerin İnsan Hakları Komitesi, Ortadoğu Sorunları Komitesi ile Kadın ve Genç Parlamenterler Forumlarının da düzenlendiği toplantılar sonunda ele alınan sorunlara ilişkin rapor ve deklarasyonlar kabul edildi.

PAB Genel Kurulunda TÜRKPA’yı temsil eden Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yıldız, Parlamento Genel Sekreterleri Birliği toplantılarına katılarak bir sunum yaptı. Sayın Yıldız sunumunda TÜRKPA’nın kuruluşu, yapısı ve faaliyetlerine ilişkin bilgi verdikten sonra TÜRKPA üyesi parlamentoların inovasyon faaliyetleri ve toplumun bu sürece katılımının sağlanması noktasındaki tecrübelerine ilişkin paylaşımda bulundu.