Saturday, 28 January 2023, 00:58:05 — Baku (UTC+4)
Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi

UGÖ Azerbaycan Temsilcisi, TÜRKPA Sekretaryasını Ziyaret Etmiştir

TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov, 10 Ocak 2018 tarihinde Uluslararası Göç Örgütü Azerbaycan Temsilcisi Serhan Aktoprak ile görüşmüştür.

Taraflar TÜRKPA ve UGÖ arasında işbirliği konularını görüşmüş ve iki kurum arasında somut adımlara dayalı çalışmaların genişletilmesinin ihtiyacını dile getirmişlerdir. TÜRKPA üyesi tüm ülkelerin aynı zamanda Uluslararası Göç Örgütü üyesi olmasından dolayı, Sayın Aktoprak, TÜRKPA’ya Uluslararası Göç Örgütü nezdinde gözlemci statüsü verilmesinin önemini belirtmiştir. Genel Sekreter Mamayusupov, iki kurum arasında gelecekteki işbirliğine ilişkin olarak, göçün çevreye verdiği zararlar, su kaynaklarının korunması ve bu alandaki ulusal politikaların, iyi uygulamaların gerçekleştirilmesi gibi bir dizi öneri sundu.