Saturday, 28 January 2023, 00:19:59 — Baku (UTC+4)
Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi

TÜRKPA Dönem Başkanı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Sayın Oktay Asadov'un Konuşması

Sayın meslektaşlarım. Bayanlar ve baylar

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesinin ilk genel oturumunda sizi yürekten selamlıyorum. Oturumda yer alan meslektaşlarıma verimli ve başarılı çalışmalar diliyorum. Umarım, toplantıda yapılacak fikir alışverişi, verilecek tavsiyeler, kabul edilecek kararlar ilk adımlarını atan teşkilatımızın verimli faaliyetleri için sağlam bir temel oluşturacaktır.

Sayın meslektaşlarım, modern dünyada bölgesel bütünleşme süreçleri gittikçe daha geniş kapsamlı yer almaktadır. Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesinin oluşturulması ve faaliyete başlaması halklarımızın tarihinde son derece önemli bir olaydır.

Aslında bölgelerimizin dünya siyasetinde ve ekonomisinde artan rolü Türk Dili Konuşan halklar ailesinin tüm üyeleri arasında yakın ilişki ve işbirliğinin önemini ön sıraya çıkarmıştır. Şimdiye kadar ülkelerimiz arasında siyasi diyalogun en önemli platformu Türk Dili Konuşan Devlet Ve Hükümet başkanlarının düzenli yapılan zirve toplantıları olmuştur. Bu toplantılar bölgelerimizin siyasi, ekonomik, kültürel ve diğer sorunlarının çözümüne, Türk birliği idealinin gerçekleşmesine önemli katkılar sağladı.

Aynı kökten olan, ortak milli-kültürel değerleri paylaşan dost ve kardeş halklarımızın parlamento meclisi de ülkelerimiz arasında siyasi, ekonomik, kültürel, insani ilişkilerin genişlemesine yardımcı olacak, ülkelerimiz için ortak olan birçok sorunların çözümüne yol açacaktır. Teşkilatımızın faaliyetleri bölgelerimizin her türlü yönden gelişmesine, devletlerarasında entegrasyonun derinleşmesine yönelik çalışmalara destek verecektir.

Sayın meslektaşlarım

Modern dünyada parlamento diplomasisinin önemi ve rolü hayli artmıştır. Parlamentolararası işbirliğinin niteliksel yeni aşaması olan parlamento diplomasisi devletlerarasında siyasi diyalogun gelişmesine değerli katkılar veriyor. Sanırım TürkPAnın faaliyetleri bu açıdan da verimli olacaktır. Parlamento Asamblemiz Parlamentolararası iletişimin demokratik forumu gibi teşekkül bulacak, bölgelerimizin huzur ve gelişme bölgesine dönüşmesi amacıyla çeşitli girişimler ileri sürülmesine ve uygulanmasına elverişli bir ortam yaratacaktır.

Şu anda ülkelerimizin yerleştiği bölgelerde Avrupa ile Asyayı, kuzeyle güneyi birbirine sıkı bağlayan dev ekonomik projeler gerçekleştirilmektedir. Hazar petrolünü ve gazını dünya pazarlarına açan Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Bakü-Tiflis-Erzurum petrol ve doğalgaz boru hatları artık işletmeye verilmiştir, diğer enerji-ulaştırma projelerinin tamamlanacağı gün uzakta değildir. Bölgesel işbirliğinin güzel örnekleri olan bu projeler bölgelerimizin halklarına ilerleme ve gelişme sağlayacaktır.

Sayın bayanlar ve baylar!

Elbette, başarılardan ve gelişmelerden konuşurken sorunları da zikretmek gerekir. Ben öncelikle Azerbaycanın karşılaştığı saldırgan milliyetçilik ve etnik bölücülük sorununu kastediyorum. Bizim zorla dâhil edildiğimiz Ermenistan-Azerbaycan, Dağlık Karabağ sorununun şimdiye kadar çözüm bulamaması sadece ülkemizin gelişmesine yönelik, hem de bölgede ve genel olarak dünyada barış ve istikrar için ciddi tehdit içerebilir. Azerbaycan bu sorunun genel tanınmış uluslararası hukuk ilkeleri ve normları dâhil devletlerin toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığı ilkesi temelinde barışçıl yöntemlerle çözülmesi yoluna sadıktır. Ülkemize karşı tecavüzün sonuçlarının ortadan kaldırılması bölgesel işbirliğinin gelişmesi için tamamen yeni perspektifler oluşacaktır. İnanıyorum ki, bölgelerimizin barış ve istikrar bölgesine dönüşmesi burada yaşayan tüm halkların menfaatlerine cevap verecektir.

Sayın arkadaşlar, sayın meslektaşlar.

Sözümün sonunda muteber toplantımızın işine başarılar, halklarımıza barış, ilerleme ve refah Arzularım.

İlginiz için teşekkür ederim.

Açılış törenindeki konuşmalara nihai karar olarak Azerbaycan Parlamentosunun Başkanı Oktay Esedov dedi ki, bizim toplantımız TürkPA’nın halklarımızın dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin daha da derinleşmesine yardımcı olma azmini gösterdi. Parlamento Başkanı kesinlik ifade etti ki, toplantıda

Alınan kararlar bölgelerimizin barış ve gelişim bölgesine dönüşmesine, ayrıca demokratik süreçlerin gelişmesine katkıda bulunacak.