Saturday, 02 July 2022, 21:50:11 — Baku (UTC+4)
Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi

"DEVLETLERARASI İLİŞKİLERİN GELİŞME SÜRECİNDE PARLAMENTER DİPLOMASİ"

Konferans TÜRKPA girişimleriyle Bakü Devlet Üniversitesinde gerçekleşmiştir. Toplantı katılımcıları öncelikle bu yüksek eğitim ocağında oluşturulan Haydar Aliyev müzesi ile tanışmışlardır. Burada konuklara dünya çapındaki siyasi ve devlet adamı, Türk dünyasının liderlerinden olan Azerbaycan’ın Milli Lideri Haydar Aliyevin hayatı ve faaliyetleri hakkında detaylı bilgi verilmiştir. Azerbaycan Milli Liderinin de bu yüksek eğitim ocağının mezunu olduğu belirtilmiştir. Haydar Aliyev’in dünyanın önde gelen devlet ve hükümet başkanları, sosyal-politik adamları ile görüşmelerini yansıtan fotoğraflar misafirlerde derin izlenim yaratmıştır

Üniversitenin rektörü, Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Sayın Abel Meherremov Bakü Devlet Üniversitesinin tarihi, Azerbaycanın eğitim sisteminin gelişimindeki rolü, dünya bilimine sunduğu katkılar hakkında ayrıntılı bilgi vermiştir.

Daha sonra sayın rektör konferansı başlatarak misafirleri selamlamış olup, Bakü Devlet Üniversitesinin faaliyetleri, kazandığı başarılar hakkında bilgiler vermiş, konferansın öneminden söz etmiştir. O demiştir ki, Türk devletlerini birleştiren kardeşliğimiz, ortak geçmişimiz. XX yüzyılın sonu - XXI yüzyılın başları Türkçe konuşan halkların ve devletlerin liderlerinin durmadan artan temasları, heyetlerin karşılıklı ziyaretleri, TÜRKPA, TÜRKSOY gibi kurumların oluşturulması, ikili ve çok taraflı ilişkilerin geniş kapsamda olması önemlidir. Sayın Rektör Türk devletlerinin çeşitli uluslararası kurumlarda birim pozisyondan çıkış yapmalarını, ekonomik projelerde işbirliğini, birbirlerinin siyasi ve ekonomik çıkarlarını korumalarını, Dağlık Karabağ sorunu ile ilgili Azerbaycanın toprak bütünlüğünü desteklenmesini, özellikle de diğer Türk devletleri için örnek olabilecek Türkiye-Azerbaycan stratejik işbirliğini altını çizerek vurgulamıştır. Bildirmiştir ki, birkaç gün önce İstanbulda gerçekleştirilen Türk Dili Konuşan ülkelerin devlet başkanlarının X Zirvesinde kabul edilen kararlar Türk dünyasının yükselmesi yönünde önemli bir adımdır. Bu kararlardan en önemlisi Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Asamblesinin(TÜRKPA) oluşturulmasıdır. Kurum katılımcı ülkeler arasında ilişkilerin güçlendirilmesi için sistemli faaliyet gösterecektir.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayevin Nahçıvan zirve toplantısındaki Türkçe konuşan halkların Akademisinin kurulması ile ilgili teklifi gerçekleşmek üzeredir. Astanada bu Akademi için bina ayrılmıştır, onun yapısının şekillendirilmesi üzere çalışma yapılmaktadır.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 5.Zirve görüşünde TÜRKSOY Fonunun oluşturulması önerisini ileri sürmüştür ve bu yönde de çalışmalar yapılmaktadır.

Rektör Bakü Devlet Üniversitesi ile Türkiye ve Kazakistanın önde gelen üniversiteleri arasındaki ilişkilerden, üniversiteler arasında deneyim, öğrenci değişim programlarından, profesör ve öğretmenlerin karşılıklı ziyaretlerinin öneminden bahsetmiş, İstanbul Üniversitesinin bir grup öğretmeninin Baküye geleceğini bildirmiştir. Rektör konferansın çalışmasına başarılar dilemiştir.

TÜRKPA Genel Sekreteri Ramil Hasanov sekreterliğini sürdürdüğü örgütün faaliyetleri, öngörülen projeleri hakkında bilgiler verdi.

Azerbaycan Milli Meclis İdaresinin Başkanı Sefa Mirzayev konuşmasında demiştir ki, Azerbaycan parlamentosu sadece insan hak ve özgürlüklerinin korunması, devlet bütçesinin kabulü vb. bu gibi konularla meşgul değil. Azerbaycanın dış politikasının şekillenmesinden, uluslararası ilişkilerinin pekiştirilmesine kadar birçok konuda Azerbaycan Milli Meclis önemli bir rol oynar. Şu anda dünyanın en nüfuzlu 8 Parlamentolararası örgütün tam üyesi olan Ulusal Meclis 2 uluslararası parlamento örgütü ile de yoğun işbirliği yapıyor. Ulusal Meclisteki Parlamentolararası dostluk grupları da uluslararası ilişkiler ve Parlamentolararası ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynarlar.

S.Mirzəyev gelecekte tüm Türkçe konuşan ülkelerin TÜRKPAya üye olacaklarını, ilişkilerimizin daha da gelişeceğini ümit ettiğini bildirmiş ve demiştir ki, Azerbaycan devleti ve Milli Meclisi TÜRKPA kurumunu her zaman destekleyecektir.

TBMM Genel Sekreteri Sadettin Kalkan TÜRKPAnın faaliyeti sonucunda elde edilen başarıları takdir etmiştir. O, Türkiye parlamentosunun uluslararası ilişkilerdeki rolü ve yeri hakkında bilgiler verdi. S.Kalkan; TBMMde de dış politikanın yönlerine etki gösteren 3 komite vardır. Bununla birlikte, 102 dostluk grubu da vardır. Onlar da uluslararası ilişkilerin pekiştirilmesinde önemli rol oynamaktadırlar.

S.Kalkan TÜRKPA etrafında işbirliğinin devletlerimiz arasında siyasi, ekonomik, kültürel ve diğer ilişkileri derinleştiğini, halklarımızı birbirine daha da yaklaştırdığı için önemli bir kurum olduğunu bildirmiştir.

Kazakistan Senato İdaresinin Başkan Yardımcısı Berik Arın TÜRKPA etkinliğinin yanı sıra Türkçe konuşan devletlerin devlet başkanlarının zirve toplantılarında alınan kararların icrasının dost ve kardeş ülkeler arasında ilişkilerin gelişmesinde önem arz ettiğini bildirmiştir. O, faaliyetlerin önemine değinerek bildirmiştir ki, TÜRKPA ülkelerimiz arasında karşılıklı yararlı ve eşit işbirliğinin genişlemesinde önemli rol oynuyor.

Kazakistanın Büyükelçisi Serik Primbetov çıkışında TÜRKPA parlamento diplomasisi aracılığıyla devletlerarasında siyasi diyalogun daha da geliştirilmesine katkılar gösterdiğini bildirmiştir.

En sonda ise öğrencilerin görüşleri dinlenmiş, soruları cevaplandırılmıştır.