Saturday, 02 July 2022, 21:49:33 — Baku (UTC+4)
Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi

TÜRKPA YILLIK FAALİYETİNE DAİR BASIN KONFERANSI

23 Aralık 2010 tarihinde Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesinin yıllık faaliyetlerinin sonuçlarına ilişkin basın konferansı geçirildi. Konferans da TÜRKPA Genel Sekreteri Ramil Hasanov konuşma yaparak katılımcılara kurumun faaliyetleri hakkında geniş bilgi verdi. TÜRKPA Türk dili konuşan ülkeler arasında dostluk köprüsü olduğunu bildiren Genel Sekreter Ramil Hasanov kurumun, aynı zamanda Türkçe konuşan ülkelerin parlamentoları ile uluslararası kuruluşlar arasında da ilişkilerin gelişmesi yönünde önemli çalışmalar yaptığını söyledi. Basın toplantısında bildirildi ki; geçen dönem boyunca TÜRKPA Uluslararası Sekreterliği Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Avrupa Parlamentosu, Bağımsız Devletler Topluluğuna üye devletlerin Parlamenterler Asamblesi (BDT PAA), İslam Konferansı Örgütü Parlamenter Asamblesi (İKT PA), Uluslararası parlamentolar Birliği (IPU), uluslararası parlamentoların Genel Sekreterleri Derneği (ASGP), Karadeniz Ekonomik işbirliği Örgütü Parlamenterler Asamblesi (KEİ PA) gibi prestijli uluslararası kuruluşlarla ve Rusya Federasyonu Parlamentosu Federasyon Konseyi ile işbirliği kurmuş, TÜRKPA Genel Sekreteri uluslararası parlamentoların Genel Sekreterler Birliğinin (ASGP ) üyesi kabul edilmiştir. Bununla birlikte, TÜRKPA 155 devletin parlamentosunu birleştiren dünyanın en büyük uluslararası parlamento yapısı olan Uluslararası Parlamentolar Birliği’ne (IPU) gözlemci statüsü ile üye olmuştur. Şu anda diğer kuruluşların faaliyetlerine katılımla ilgili çalışmaların yürütüldüğünü belirtildi.

Ramil Hesenov bildiriyor ki: TÜRKPA ilişkilerinin kurulması birkaç yönde yapılır: yeni ilişkilerin kurulması, kurulmuş ilişkilerin geliştirilmesi, bağlantı kurulan kurumların etkinliklerine ve projelerine katılmak, uluslararası kuruluşlarda gözlemci, konuk statüsü yönünde yapılır. Aynı zamanda, karşılıklı ilişkilerin gelişmesi yönünde işbirliği kurulan kurumların, komşu devletlerin parlamentolarının gelecekte konuk, gözlemci sıfatıyla üye kabul edilmesinin istisna edilmediği ve bununla ilgili olarak Genel sekreterliğe birkaç başvuru dahi olduğu bildirildi. Ayrıca Asamble Dönem Başkanının talimatları doğrultusunda birçok uluslararası toplantılarda TÜRKPA uluslararası heyet olarak temsil edilmiştir.

Genel Sekreter Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisinin desteği ve TÜRKPA girişimi ile 2010 yılı 24 Mayıs "Parlamento diplomasisi - TÜRKPA" ve 2010 yılı 21 Eylülde yapılan "Devletlerarası ilişkilerin gelişme sürecinde parlamento demokrasisi" adlı uluslararası konferanslar hakkında da bilgiler verdi.

TÜRKPA Uluslararası Sekreterliği ilişkilerin gelişmesi, yasaların hazırlanmasında ortak katılımı, parlamentonun dış ilişkilerinin genişlemesi, daimi komite ve Komisyonların işi gibi konularla ilgili olarak üye devletlerin parlamento çalışanları arasında tecrübe paylaşımı ve programı gerçekleştirmiştir. 2010 yılının Temmuz ayı başında Azerbaycan parlamento üyelerinin TBMM ye, 2010 yılının Ekim ayında TBMM çalışanlarının Azerbaycan parlamentosuna seferleri ve Kazakistan parlamento çalışanlarının 2010 yılının Kasım ayında TBMMye seferleri TÜRKPA İstanbul Antlaşmasının maddelerinde belirtilen hedefler ve amaçları doğrultusunda hayata geçirilmiştir.

Uluslararası kuruluşlarla işbirliği çerçevesinde TÜRKPA Uluslararası Sekretaryası bir grup çalışanın Avrupa Parlamentosu Parlamenterler demokrasisinin Gelişimi İdaresinin (OPPD) daveti ile 2010 yılı 8-13 Kasım tarihlerinde Avrupa Parlamentosuna ve 2010 yılı 14-16 Kasım tarihlerinde AGİTe gitmişler ve takas programında yer almışlardır. Programda TÜRKPA uluslararası gözlemciler misyonunun 2010 yılında Kırgızistanda ve Azerbaycanda yapılan parlamento seçimlerini gözlemlemesi, seçimlerin sonuçları ile ilgili resmi açıklama vermesi de bildirildi.

Genel Sekreter gelecekte TÜRKPA tüm Türkçe konuşan devletlerin ortak kurumuna dönüşebilir. TÜRKPA-ya üye devletler Adalet, hukuk, gümrük alanında ortak kararlar verebilirler.

TÜRKPA II Genel Kurul toplantısının 2011 yılında Kazakistan Cumhuriyetinin başkenti Astana şehrinde geçirilmesi öngörülüyor. Kurula başkanlık Azerbaycandan Kazakistana geçecektir. Planlanan Astana toplantısında TÜRKPA içeriğinde insani, sosyal konularda, ticaret, ekonomik ve enerji konularının, hukuk, uluslararası ilişkiler ve Parlamentolararası işbirliği daimi komitelerin oluşturulmasının, iş formatını genişletmek amacıyla Sekretarya Şartı ve Yönetmeliğine ek ve değişiklikler olunmasının öngörüldüğü de bildirildi.

2011 yılı TÜRKPA tarafından gelecek etkinlikler çerçevesinde Dünya Türkçe Konuşan Parlamentolarının I Forumunun, Türkçe Konuşan Ülkelerin Gençlik Forumunun, "TÜRKPA - Parlamentolararası işbirliği için yeni aşama" adlı uluslararası konferansın, TÜRKPA kurucu devletlerinden olan Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistanın bağımsızlıklarının ilan edilmesinin 20. yıldönümü dolayısıyla etkinliklerin yapılması planlanıyor. Bunlardan başka üye devletlerin Anayasalarının TÜRKPA resmi dilleri olan 4 dile tercüme edilerek kitap şeklinde yayınlanması, üye devletlerin milletvekillerinin karşılıklı takas programının düzenlenmesi ve Türkçe konuşan devletlerin gelişmesine yönelik diğer projelerin hayata geçirilmesi öngörülüyor. Aynı zamanda, 2011 yılından kurumun BMde kayıttan geçirilmesi yönünde çalışmaya başlanılacak. Programda kaydedildi ki, TÜRKPA Özbekistan ve Türkmenistanın da kurumun saflarına katılmasından memnun olacağını her zaman beyan edecektir.

Etkinliğin sonunda TÜRKPA yıllık faaliyetleri ile ilgili 5 dilde basılmış rapor yayını konferans katılımcılarına sunuldu.