Saturday, 28 January 2023, 01:52:50 — Baku (UTC+4)
Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi

“DEVLETLERARASI İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRME SÜRECİNDE GENÇ LİDERLERİN ROLÜ” BAŞLIKLI KONFERANS

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) tarafından düzenlenen “Devletlerarası İşbirliğini Geliştirme Sürecinde Genç Liderlerin Rolü” başlıklı konferans 14 – 16 Ekim 2012 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Uluslararası Sekretaryası öncülüğünde, Türkiye Büyük Millet Meclisi, T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Hazar Strateji Enstitüsü (HASEN), Azerbaycan Gençlik Vakfı ile Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) işbirliğiyle, hayata geçirilen konferansta, Türk dili konuşulan ülkelerin gençlik liderleri bir araya geldi. Konferansın amacı, farklı kültür, din ve adetlere sahip bölge ülkeleri arasında işbirliğini daha ileriye götürmede gençlerin rolünü ortaya koymak olarak belirlendi.

Konferansın açılışında konuşan TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam, Türk dili konuşan ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmekte olduğunu ve stratejik ortaklıklar kurulduğunu ve Türk dili konuşan toplulukların sorunlarının çözümü için çaba gösterildiğini kaydetti. Türkiye’nin girişimi ile kurulan Manas ve Ahmet Yesevi üniversitelerinin Türk dili konuşan ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmesine büyük katkı yaptığını belirten Sağlam, gençlere yönelik eğitim-öğretim programları hakkında bilgi verdi.

TÜRKPA Genel Sekreteri Ramil Hasanov da, TÜRKPA olarak genç liderleri bir araya getirmek için yaptıkları toplantıyı İstanbul'da gerçekleştirmekten onur ve gurur duyduklarını dile getirdi. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'yi birleştiren uluslararası bir kuruluş olmalarına rağmen, toplantıya dünyanın 25 ülkesinden temsilcilerin katıldığına dikkati çeken Hasanov, katılanların içerisinde milletvekillerinin, diplomatların, sivil toplum kuruluş insanlarının, iş adamlarının olduğunu ifade etti. Hasanov, bu katılımın, TÜRKPA'nın artık daha da genişleyerek komşu ve çevre ülkelerin, Avrasya ülkelerinin gençlerini bir araya getirmek için koydukları hedefe doğru gittiklerinin göstergesi olduğunu vurguladı. Liderlik anlayışının çok önemli olduğuna işaret eden ve "genç liderler" konusunu seçmelerinin nedenini anlatan Hasanov, "Bugünkü genç liderler gelecekte kendi devletlerinin liderleridir. Dolayısıyla biz geleceğimizin daha müreffeh olmasını istiyorsak, daha huzurlu, savaşsız bir ortamda yaşayacak bir jenerasyonun mevcudiyetini arzu ediyorsak, o zaman doğal olarak insani ilişkilerimizi, dostluk bağlarımızı, dinine, diline, ırkına, sosyal menşeine, hayata bakış açısına bakmaksızın her kişiyi biraya getirmek, bir şemsiye etrafında toplamak bizim asıl hedefimiz olmalıdır" ifadelerini kullandı. Hasanov, şunları kaydetti: "Bugün yaşının genç olmasına rağmen belli yere gelmiş, milletvekili, bakan olmuş, kendi branşında üst seviyeye gelmiş kişiler, 20 sene sonra devletleri yöneten liderler haline geldiği zaman, bu ülkeler arasındaki sorunları daha kısa sürede çözme fırsatı yakalayacaktır. Bu ülkeler arasında ilişkiler daha da güçlü hale gelecektir. Ülkeler arasında mevcut ve baş gösterebilecek problemleri diyalog vasıtasıyla çözüp, insanlarımızın daha refah, daha güvenilir bir ortamda yaşamış olmasını sağlayacağız."

İki gün süren konferansa aralarında Türkiye, Bosna Hersek, Azerbaycan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Fas, Kazakistan, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Mısır, Moldova, Pakistan, Rusya, Ukrayna, Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin de yer aldığı 25 ülkeden temsilciler katıldı. Ortak geleceğin birlikte kurmak, tarihi, kültürel ve coğrafi değerleri dayanışma içinde ileriye götürmek amacıyla gerçekleştirilen konferansın sonunda genç liderler tarafından hükümetler ve parlamenter diplomasinin ortak çabasıyla bölgede kalkınma, barış, sorunların güç kullanmadan çözümü, bölgenin bir dostluk ve kardeşlik evi olması çağrısının seslendirildiği İstanbul Deklarasyonu kabul edildi.