Monday, 20 March 2023, 20:22:26 — Baku (UTC+4)
Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi

Misyon hakkında

2010 yılından itibaren TÜRKPA gözlemci misyonları üye ülkeler olan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'de cumhurbaşkanlığı, parlamento seçimleri ve referandumları müşahede etmektedir.

Misyonlar, TÜRKPA üye ülkelerinin parlamentolarının üyeleri ve TÜRKPA Sekretaryası temsilcilerinden oluşmaktadır.

TÜRKPA gözlemcileri seçim öncesinde üye ülkelerdeki Merkez Seçim Komisyonlarının üst düzey yetkilileri ve hükümet yetkilileri ile düzenli olarak görüşmektedir. Bir TÜRKPA gözlem misyonu seçim sürecini tüm aşamaları ile müşahede ederek, seçim bölgelerini ziyaret eder, hazırlık sürecini değerlendirir, seçmenler ve seçim bölgesi temsilcileri ile sohbet eder, yetkililer ve ayrıca siyasi ve toplumsal örgütlerin temsilcileri ile görüşmektedir.

Gözlemciler, 2005 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Uluslararası Gözlemciler Davranış Kodeksi’nde belirtilen objektiflik, şeffaflık ve tarafsızlık ilkelerine, Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu tavsiyelerine ve diğer uluslararası normlara riayet etmektedir

Gözlem misyonları seçim ve referandumların sonuçlarına ilişkin basın toplantıları düzenlemektedir.