A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: Domain\Archives::$description_meta

Filename: controllers/Archive.php

Line Number: 42

Backtrace:

File: /var/www/app/turk-pa/vendor/monolog/monolog/src/Monolog/ErrorHandler.php
Line: 164
Function: call_user_func

File: /var/www/app/turk-pa/application/controllers/Archive.php
Line: 42
Function: handleError

File: /var/www/app/turk-pa/index.php
Line: 325
Function: require_once

TÜRKPA GENEL SEKRETERİ SAYIN RAMİL HASANOV’UN GUAM PARLEMENTER ASAMBLESİ 5.GENEL KURULUNDA KONUŞMASI (19 ARALIK 2012) - Turk-PA.org
Saturday, 04 December 2021, 03:22:12 — Baku (UTC+4)
Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi

TÜRKPA GENEL SEKRETERİ SAYIN RAMİL HASANOV’UN GUAM PARLEMENTER ASAMBLESİ 5.GENEL KURULUNDA KONUŞMASI (19 ARALIK 2012)

10.12.2013 14:48

Sayın Başkan,

Sayın toplantı katılımcıları,

Bayanlar ve baylar.

Bu muteber toplantıya davet ettiğiniz için kendi adıma ve TÜRKPA adına şükranlarımı bildirmek istiyorum. İnanıyorum ki, bugünkü toplantı GUAM Parlamenterler Meclisi ve TÜRKPA arasında işbirliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunacaktır.

İzin verin, kısa olarak teşkilatımızın amaçları, görevleri ve faaliyetleri hakkında sizlere bilgi vereyim.

Türk Dili Konuşan Ülkelerin Parlamenter Asamblesi - TÜRKPA Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye parlamento başkanlarının 2008 yılı 21 Kasım tarihinde imzaladığı İstanbul Antlaşması ile kurulmuştur. Belirtmek isterim ki, günümüzde TÜRKPA dönem başkanı Kırgızistan Parlamentosunun başkanıdır.

TÜRKPA çatısı altında işbirliği Türk ülkelerinin tarihi, kültürel ve sosyolojik özelliklerine göre şekillenir. Bu ülkelerin gelişen ekonomileri, dinamik nüfus yapıları ve bölgede aktif katılımcı olarak benzerlikleri onların arasında işbirliğinin genişletilmesi için güçlü teşvikler vermektedir. TÜRKPA’nın temel misyonu üye ülkelerin siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmek için Parlamentolararası işbirliği çerçevesinde ortak eylem kurmak niyetine göre oluşur ve şekillenir.

Asamblemiz öncelikle Birleşmiş Milletler Antlaşmasında tespit edilen ilkeler ve değerlerine dahil uluslararası hukukun diğer evrensel normlarına bağlılığını teyit etmektedir.

TÜRKPA’nın temel amaçları Parlamentolararası işbirliğinin niteliksel yeni aşaması olan parlamento diplomasisi araçlarının yardımı ile devletler arasında siyasi diyalogun daha da geliştirilmesine katkıda bulunmak, Türk Dilli ülkeler ve diğer bölge ülkeleri arasında karşılıklı yararlı ve eşit işbirliğini geliştirmek, siyasi, sosyoekonomik, kültürel, insani, hukuki ve diğer alanlarda ilişkilerin güçlendirilmesidir.

TÜRKPA’nın seçim gözlemleri üzerine tahsis ettiği komisyon, üye ülkelerde devlet kurumları ile sıkı işbirliğine ve onların ulusal seçim sürecinin kapsamlı bir izleme yapma çabalarına katkı sağlamıştır. 2010 yılından beri TÜRKPA Uluslararası Gözlemciler Komisyonu dört üye ülkede yapılan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerini gözlemlemiştir.

Aynı zamanda, Komisyonun gözlemlediği seçimler nihai raporu bilgi için önde gelen kuruluşlara dahi Avrupa Parlamentosu ve AGİT Parlamentosuna gönderilmiştir.

Kurumumuz kendi kulvarında özel gruba dâhil olan ülkelerin birleştirilmesine rağmen, diğer ülke ve kuruluşlara karşı özel yaklaşım göstermemektedir. Aksine, TÜRKPA bölgedeki diğer devletler, ulusal parlamentolar ve uluslararası kuruluşlarla ilişkiler kurmak ve geliştirmekte oldukça aktif hareket etmektedir. Ayrıca TÜRKPA küresel diyalogun genel Parlamentolararası platformun güçlenmesine özel önem verir. Bunun sonucu olarak, Asamblemiz Uluslararası Parlamentolar Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamentolar Birliği ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesinin gözlemci statüsüne sahip oldu. Ayrıca, biz Asyada Karşılıklı Güven ve İşbirliğini Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) Örgütü ile yüksek diyalog kurduk ve bu yıl bu kurum da Asamblemize gözlemci statüsü bildirdi.

Bundan başka, bakmayarak ki TÜRKPA üye ülkelerin arasında temelde ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda işbirliğine öncelik veriyor, örgütümüz Avrasya bölgesinde güvenliğin sağlanmasına hizmet eden ve siyasi diyalogun katılımcısı olarak alt-bölgesel örgüt olarak belirlenebilir. Bu bakımdan, biz AGİT ve onun kurumları ile işbirliğine özel önem veriyoruz. Bu bağlamda, son iki yıl içinde TÜRKPA AGİT Parlamenterler Meclisi yıllık ve kış oturumları ve ayrıca AGİT Bakanlar Konseyinin 2011 yılında yapılan toplantısında konuk olarak katıldık. Aynı zamanda bu yılın Eylül ayında, ben TÜRKPA Genel Sekreteri olarak, AGİT üye ülkelerinin büyükelçilerini örgütün hedefleri, görevleri ve misyonu ile ilgili bilgilendirmek amacıyla AGİT Daimi Konseyi toplantısına katılmıştım.

Sayın oturum katılımcıları,

Gördüğünüz gibi, TÜRKPA Parlamentolararası kurumlarla hükümetlerarası kuruluşlarla da ilişkilerini güçlendirmektedir. Bununla ilgili ben vurgulamak isterim ki, parlamento ve geleneksel diplomasinin arasında karşılıklı faaliyet taraflı işbirliği sürecinin çerçevesinde artık bir gerçektir. Parlamento diplomasisi geleneksel diplomasiyi tamamlayan bir faktör olarak kabul edilir. Biz düşünüyoruz ki, modern diplomasinin bu iki boyut arasında karşılıklı faaliyetleri çeşitli düzeylerde siyasi diyalog ve fikir alışverişi sağlar.

Konuşmamın sonunda eklemek isterim ki, şüphesiz Türk Dili Konuşan Ülkelerin Parlamenter Asamblesi önde gelen bölgesel teşkilatların ortak amaç ve görevleri ile paylaşmak niyetindedir. Asamblemiz tüm benzer Parlamentolararası kurumlarla karşılıklı ve yoğun ilişkilerin gelişmesinin yanındadır, çünkü bu faktör Avrasya bölgesinde faaliyet gösteren çeşitli kurumlar arasında stratejik ortaklığına katkı verecektir. Düşünüyoruz ki, Avrasya coğrafyasında faaliyet gösteren uluslararası parlamento kurumlarının mevcut sorunların çözümünde, barış ve istikrarın devamlılığının temininde uluslararası hukuk normların uygulanması sürecinde çok önemli rolü olmalıdır. Tabii ki, bu yönde biz GUAM Parlamenterler Meclisi dahi Baltık Kurulu, Benelüks Parlamentosu ve diğer ortak olduğu kuruluşlarla işbirliğinin güçlenmesine büyük önem veriyoruz.

Fırsattan yararlanarak, tekrar TÜRKPA adına GUAM Parlamentosuna bu genel oturuma davet ettiği için büyük teşekkürlerimi sunuyorum.

İlginiz için çok sağ olun.