A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: Domain\Archives::$description_meta

Filename: controllers/Archive.php

Line Number: 42

Backtrace:

File: /var/www/app/turk-pa/vendor/monolog/monolog/src/Monolog/ErrorHandler.php
Line: 164
Function: call_user_func

File: /var/www/app/turk-pa/application/controllers/Archive.php
Line: 42
Function: handleError

File: /var/www/app/turk-pa/index.php
Line: 325
Function: require_once

TÜRKPA ÜYE ÜLKELERİ SOSYAL İŞLER VE SAĞLIK KOMİSYONLARI I. TOPLANTISI - Turk-PA.org
Thursday, 02 December 2021, 11:24:43 — Baku (UTC+4)
Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi

TÜRKPA ÜYE ÜLKELERİ SOSYAL İŞLER VE SAĞLIK KOMİSYONLARI I. TOPLANTISI

08.04.2014 17:39
TBMM ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) işbirliği çerçevesinde, TÜRKPA Üye Meclisleri Sosyal İşler ve Sağlık Komisyonlarının yapısı ve işleyişi, komisyonlar arasındaki iş birliğini imkanlarının belirlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla "TÜRKPA Üye Ülkeleri Sosyal İşler ve Sağlık Komisyonları I. Toplantısı" TBMM Sağlık Komisyonu Toplantı Salonu’nda gerçekleşti.Toplantının açılış konuşmasını yapan TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Necdet Ünüvar, toplantıya katılan katılımcılara hoş geldiniz diyerek, toplantı ile ilk defa TÜRKPA üyesi meclislerin ihtisas komisyonları arasında bir toplantı tertip ettiklerini söyledi.

İhtisas komisyonları arasındaki bu tür toplantıların diğer komisyonlar arasında da düzenlenmesi, bilgi ve deneyimlerin paylaşılması ve yeni iş birliği alanlarının tespit edilmesinin fayda sağlayacağını ifade eden Ünüvar, "Türk Dünyası ülkeleri arasında geliştirilecek iş birliği mekanizmaları ve yapılacak dayanışmaların temelinin sağlam atılabilmesi, ülkeler arasında ortak hukuk anlayışının benimsenmesine ve mevzuatın uyumlaştırılmasına bağlıdır." diye konuştu.

İş birliğinin sağlanabilmesi için de meclis ihtisas komisyonlarına önemli görevler düştüğünü belirten Ünüvar, "Kısa vadede komisyonları birbirlerini tanımaları, bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları ve iş birliği yapılacak alanların tespit edilmesi ile başlayacak çalışmalar orta ve uzun vadede komisyonların görev alanları doğrultusunda mevzuatın uyumlaştırılmasına katkı sağlayacaktır. Avrupa Birliği dönem başkanlıklarında düzenlendiği gibi belirli aralıklarla ihtisas komisyonları arasında konu bazlı toplantıların düzenlenmesi ve karşılaşılan sorunlara ortak yasal çözüm önerilerinin üretilebilmesi bakımından ehemmiyet arz etmektedir." şeklinde konuştu.

Bundan 25 yıl önce sadece gönül birlikteliği içinde olan kardeş halkların artık sevgiyle ve muhabbetle kucaklaşıyor olması, gerçekleştirdiğimiz ortak projelerin ürünüdür." Diyen Ünüvar sözlerine şöyle devam etti:

Bugün burada tekrar kucaklaşmamıza vesile olan Türk Dünyası’nın nadide kuruluşu Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesine huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum. Türk Cumhuriyetlerini dünyada tanıyan ilk ülkenin bir milletvekili olarak duyduğum gurur ve mutluluk, bu anlamlı toplantıya ev sahipliği yapmamız sebebiyle bugün bir kat daha artmıştır. Kardeş halklarımızın, temsilcileri vasıtasıyla bir araya geldiği bu toplantı vesilesiyle sizlerin şahsında TÜRKPA üyesi ülkelerin halklarını sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Türk halkları arasındaki birlik ve beraberlik; 21. yüz yıl dünyasında barış, huzur ve refaha öncülük edecek temel dinamiklerden birisidir. Buna yönelik iş birliği; büyük düşünür İsmail Gaspıralı’nın formüle ettiği "dilde, fikirde, işte birlik" temelinde her geçen gün biraz daha ilerlemektedir. İşte bu toplantı ile Türk Dünyasının büyük birlikteliği yönünde tarihî bir adım atılmaktadır. Bir Türk atasözü "Her şeyin başı sağlıktır" der. Bu açıdan bakıldığında, TÜRKPA üyesi ülke meclislerinin ihtisas komisyonları toplantılarına Sosyal İşler ve Sağlık Komisyonlarından başlanması oldukça isabetli ve anlamlıdır.

Dünya hızla değişmekte ve komisyonlarımızı ilgilendiren sağlık ve sosyal işlerle ilgili alanlar da bu değişimden nasibini almaktadır. Yaşadığımız bu dönüşüm sürecinde kardeş ülkelerin deneyimlerini bir birleriyle paylaşması bizlere yeni ufuklar açacaktır. Her ülkenin kendine özgü sorunları ve kendi çözüm yöntemleri olması muhakkaktır. Bununla birlikte farklı bakış açılarından beslenen çözümler, daha rasyonel kararlar almamıza yardımcı olacaktır. Bu noktada, değerli konuklarımızın fikirlerini büyük bir heyecanla beklemekte ve Türkiye’nin son on yılda sağlık alanında geçirmiş olduğu büyük dönüşüme dikkatlerinizi çekmek isterim.

Türk Dünyası’nın tarihin derinliklerinden gelen kopmaz bağlarla birbirine bağlı olduğunu vurgulayan Ünüvar, Halklarımız arasındaki bu kardeşlik bağları bizlere büyük bir potansiyel sunmaktadır." dedi.

TÜRKPA gibi kuruluşlar vasıtasıyla düzenlenen bu tarz toplantıların, ülkelerimizin bu potansiyelini harekete geçirmek açısından büyük öneme haiz olduğunu kaydeden Ünüvar, Burada şu noktaya dikkat çekmek isterim: Kısa yoldan sonuca ulaşma hedefiyle sabırsız hareket etmek, yapılan çabaları sonuçsuz bırakacağı gibi umutsuzluğa neden olacaktır. Bunun önüne geçmek ve somut sonuçlara ulaşmak için zamana yayılmış planlı ve azimli bir çalışma gerekmektedir. Bu amaçla bu tarz toplantıların arttırılması ve somut projeler üzerinde çalışılıyor olması, uzun vadede bizlere büyük fırsatlar sunacaktır." diye konuştu.

Ünüvar sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Ekonomik gelişmenin sosyal gelişme ile paralel gitmediği toplumlarda; zenginlik büyük bir huzursuzluğu ve yıkımı beraberinde getirmektedir. Toplumun bazı kesimlerinin feda edilmesi üzerine kurulan ve insanları sadece bir tüketim aracı olarak gören kalkınma modelleri, yaşadığımız dünyanın en büyük sorunlarından biri hâline gelmiştir. Bu büyük sorunun çözümünde devletlerimize ve dolayısıyla komisyonlarımıza önemli görevler düşmektedir. Çalışma barışının sağlanması, toplumun temeli olan ailenin korunması ve evrensel bir insan hakkı olan sağlık hakkının tüm yurttaşlar için ulaşılabilir hâle gelmesi için alternatif projelere ihtiyaç duyulmaktadır. Komisyonlarımızın ilerleyen dönemlerde bu gibi insanlığa ışık tutacak projelere imza atması umuduyla, TÜRKPA Üye Ülkeleri Sosyal İşler ve Sağlık Komisyonları I. Toplantısı’nı açıyorum ve Toplantı’nın başarı ile neticelenmesini temenni ediyorum."

Daha sonra toplantının konularının görüşülmesine geçildi.

Toplantıda, "TÜRKPA Üye Ülkeler Sosyal İşler ve Sağlık Komisyonlarının Yapısı ve İşleyişi, Komisyonları Arasındaki İş Birliği İmkanları" ile "Sağlık Hakkı ve Sağlık Politikasının Belirlenmesinde Parlamentonun Rolü" konuları ele alındı. Ortak müzakerenin ardından nihai bildirge kabul edilerek toplantının kapanışı yapıldı.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşleri Komisyonu Başkanı Ünüvar, toplantının kapanışında yaptığı konuşmada, toplantının her şeyden önce TÜRKPA üyesi ülkelerin birlik ve beraberlik yönündeki iradelerini yansıtması açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Bu birlikteliğe vesile olduğu için TÜRKPA Sekretaryasına huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum.

Büyük bir hızla değişen dünyada bilginin, en önemli güç unsuru hâline geldiğini söyleyen Ünüvar, "Yaşadığımız süreçte bilgiye sahip olmak, çağı yakalamanın yegâne unsurudur. Bu noktada; dostların birbirleri için yapabileceği en büyük iyilik, bilgi paylaşımıdır. Bir dost meclisi olarak gördüğümüz bu toplantıların düzenli hâle getirilmesi, hem dostluğumuzun pekişmesine hem de bilgi alış verişimizin artmasına imkân tanıyacaktır." diye konuştu.

Türk Dünyası’nın aynı kökten gelen bir ağaç gibi olduğunu dile getiren Ünüvar, "Her birimiz bu ulu ağacın birer dalıyız. Nasıl ki; bir dalın zarar görmesi o ağacın zarar görmesi demekse, her bir dalın büyüyüp gelişmesi de aslında o ağacın gelişmesi demektir. Diğer taraftan, bir ağacın kökleri ne kadar derindeyse kendisi de o kadar büyüyüp gelişecektir. Türklük ağacının semaya ulaşmasının en büyük dayanağı, tarihin derinliklerine inen köklerimizdir. Ortak bir bakış açısıyla yapacağımız çalışmalar ise, bu büyük ağacın en büyük besin kaynağıdır." Şeklinde konuştu.

Ünüvar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk Dünyası yüz yıllarca dünyaya öncülük etmiş, bulunduğu coğrafyalarda kurduğu devletlerle barışın, huzurun ve refahın teminatı olmuştur. Bizler de bugün, halklarımızı daha ileriye taşıyacak, insanlığın ortak sorunlarına çözüm olacak ve dünyayı daha yaşanılabilir hâle getirecek büyük bir potansiyele sahibiz. Bu potansiyeli harekete geçirmenin en önemli unsuru; kurumlarımız arasında sürekli bilgi akışını gerçekleştirmek ve bu bilgiler ışığında oluşturacağımız somut projeleri hayata geçirmektir. Büyük işler büyük fikirlerin ürünüdür ve her büyük iş, küçük bir adımla başlar. Bugünkü Toplantımız, Türk Dünyası’nın ortak bir medeniyet oluşturma ideali yolunda atılmış küçük bir adımdır ve bu adımlar arttıkça kat edilen mesafeler de büyüyecektir. Toplantıda da birçok kez belirtildiği üzere, ekonomik ve teknolojik yönden hızla gelişen dünyamız, sosyal açıdan bir gerileme dönemine girmiştir. Sağlık, aile ve yoksulluk başta olmak üzere, geniş halk kitlelerinin mutluluğu ve refahı yönünde atılacak adımlara ihtiyaç duyulmaktadır. TÜRKPA üyesi her ülkenin birer sosyal devlet olduğu gerçeğinden hareketle; bu sorunların aşılmasında sağlık ve sosyal işler komisyonlarının sorumluluğu bir kat daha artmaktadır. Bu alanlarda ortak bir bakış açısı geliştirmek, halklarımızın sosyal alandaki gelişimine katkı sağlarken birlik yönündeki hedeflerimize yaklaşmamıza yardımcı olacaktır. Bu vesileyle, TÜRKPA Üye Ülkeleri Sosyal İşler ve Sağlık Komisyonları Toplantısı’na katılımızdan dolayı tekrar teşekkür ederim."