Thursday, 09 February 2023, 13:32:38 — Baku (UTC+4)
Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi

Archive

20.12.2013 16:07
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA )
20.12.2013 16:05
Avrupa Parlamentosu
20.12.2013 16:05
İslam Konferansı Örgütü
20.12.2013 16:03
Parlamentolar Arası Birlik
20.12.2013 16:00
Uluslararası Parlamentolar Genel Sekreterleri Birliği
20.12.2013 15:59
Karadeniz Ekonomik İşbirliği PA
20.12.2013 15:58
Asya’da Karşılıklı İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı
20.12.2013 15:56
Baltık Asamblesi
20.12.2013 15:55
Bağımsız Devletler Topluluğu PA
20.12.2013 15:54
GUAM Demokrasi ve Ekonomik Kalkınma Örgütü
20.12.2013 15:51
İskandinav Kurulu
20.12.2013 15:23
Türk Dili Konuşan Ülkelerin Anayasaları
20.12.2013 15:17
TÜRKPA Resmi Belgeleri
20.12.2013 15:14
TÜRKPA 2010 raporu
20.12.2013 15:07
İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği
20.12.2013 14:43
Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi
20.12.2013 14:40
Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu
20.12.2013 14:39
Kırgızistan Cumhuriyeti Jogorku Keneşi
20.12.2013 14:38
Türkiye Büyük Millet Meclisi
20.12.2013 13:57
TÜRKPA Dönem Başkanı Sayın Nurlan Nigmatulin
20.12.2013 13:30
TÜRKPA (Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi)
13.12.2013 12:26
İletişim
13.12.2013 12:20
TÜRKPA Daimi Komisyonlarının 2. Toplantısının Önerileri
13.12.2013 12:16
TÜRKPA Daimi Komisyonlarının 1. Toplantısının Önerileri
13.12.2013 12:12
TÜRKPA Daimi Komisyonlarının 2. Toplantısının Raporları
13.12.2013 12:07
TÜRKPA Daimi Komisyonlarının 1. Toplantısının Raporları
13.12.2013 12:00
14 Haziran 2012, 3. Genel Kurul. Bişkek, KIRGIZİSTAN
13.12.2013 11:49
28 Nisan 2011, 2. Genel Kurul. Astana, KAZAKİSTAN
13.12.2013 11:45
29 Eylül 2009, 1. Genel Kurul. Bakü, AZERBAYCAN
13.12.2013 11:35
TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER PARLAMENTER ASAMBLESİ ANKARA BİLDİRİSİ 11.06.2013
13.12.2013 11:29
TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER PARLAMENTER ASAMBLESİ BİŞKEK BİLDİRİSİ 15.06.2012
13.12.2013 11:18
TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER PARLAMENTER ASAMBLESİ ASTANA BİLDİRİSİ 28.04.2011
13.12.2013 10:32
TÜRKPA ÜYESİ ÜLKELERİN PARLAMENTO KÜTÜPHANELERİNİN İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 27.04.2011
13.12.2013 10:29
TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER PARLAMENTER ASAMBLESİ BAKÜ BİLDİRİSİ 29.09.2009
13.12.2013 10:25
İSTANBUL ANLAŞMASINA DAİR İLAVE VE DEĞİŞİKLİKLER PROTOKOLU 27.04.2011
13.12.2013 10:19
İSTANBUL ANLAŞMASI 21 KASIM 2008
13.12.2013 10:01
Anlaşmalar
13.12.2013 09:59
Almatı Bildirisi
13.12.2013 09:57
İstanbul Bildirisi
13.12.2013 09:55
Nahçıvan Anlaşması