Wednesday, 19 January 2022, 11:43:18 — Baku (UTC+4)
Түрк Тилдүү Ѳлкѳлѳрдүн Парламенттик Ассамблеясы

Укуктук маселелер жана эл аралык байланыштар боюнча комиссия

Recommendation of the seventh meeting of Commission

Recommendation of the sixth meeting of Commission

Recommendation of the fifth meeting of Commission

Recommendation of the fourth meeting of Commission

During the Fifth Plenary Session of TURKPA (2014), Commission on International Relations merged with the Commission on Legal Affairs and a new TURKPA Commission on Legal Affairs and International Relations was created. And now, any issue relating to international relations is being dealt within the framework of the new commission.

Укуктук маселелер боюнча комиссия

Recommendation of the third meeting of Commission

Recommendation of the second meeting of Commission

Recommendation of the first meeting of Commission

Эл аралык байланыштар боюнча комиссия

Recommendation of the third meeting of Commission

Recommendation of the second meeting of Commission

Recommendation of the first meeting of Commission

Учурдагы ТҮРКПАга Төрагалык
ТҮРКПАнын учурдагы Тѳрагасы
Алдыдагы иш чаралар